اعطاي جايزه‌ تحصيلي به دانشجويان برتر از سوي بنياد ملي نخبگان

اصفهان- ايرنا- بنياد ملّي نخبگان بر اساس آيين‌نامه 'اعطاي جايزه‌هاي تحصيلي به دانشجويان صاحب استعداد برتر' تسهيلات ويژه‌اي را در قالب چهار جايزه آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ اعطا مي كند.

به گزارش ايرنا، بنياد نخبگان استان اصفهان روز پنجشنبه اعلام كرد: اين تسهيلات در قالب چهار جايزه آموزش، پژوهش، فنّاوري و فرهنگ شامل موارد متعددي از قبيل راتبه دانشجويي (بورس)، اعتبار آموزش‌ياري، اعتبار پژوهش‌ياري، اعتبار فن‌ياري، اعتبار توانمندي آموزشي، اعتبار ارتباطات علمي و اعتبار توانمندي كارآفريني به دانشجويان صاحب استعداد برتر دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور اعطا مي‌ شود.
بر اين اساس، دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي، كارشناسي‌ارشد، دكتراي حرفه‌اي و دكتراي تخصصي همۀ رشته‌ها و دوره‌هاي تخصص و فوق‌ تخصص رشته‌هاي علوم پزشكي كه در هر يك از دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا دانشگاه آزاد اسلامي تحصيل مي‌كنند، مي‌توانند از اين جوايز بهره‌مند شوند.
متقاضيان براي بهره‌مندي از اين جوايز بايد داراي دست‌كم يكي از ويژگي‌هاي زير و حائز بيشترين امتياز از فعاليت‌هاي نخبگاني باشند:
الف- كسب مدال طلا، نقره يا برنز در المپيادهاي دانش‌آموزي ملّي و جهاني.
ب- كسب رتبه برتر در آزمون‌هاي سراسري ورود به دانشگاه‌هاي كشور (رتبه‌هاي كشوري زير يكهزار ورود به دوره كارشناسي يا دكتراي حرفه‌اي و رتبه‌هاي زير 50 در دوره كارشناسي ارشد).
ج- كسب رتبه اول تا سوم در المپيادهاي ملّي دانشجويي.
د- كسب رتبه برتر در آزمون‌هاي سراسري علوم پزشكي كشور اعم از آزمون‌هاي جامع علوم پايه، پيش‌كارورزي، دستياري در رشته‌هاي پزشكي، دندان‌پزشكي و داروسازي و دستياري فوق تخصصي پزشكي.
ه- كسب عنوان دانشجوي ممتاز دانشگاه.
و- كسب عنوان دانشجوي نمونه كشوري.
ز- برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و‌ فنّاورانه مورد تأييد بنياد نخبگان.
ح- برگزيدگان هنري، ادبي يا قرآني (بر اساس مقررات بنياد).
ط- برگزيده شدن در مسابقه‌هاي ملي و جهاني مهارت.
ي- ثبت اختراع برگزيده بر اساس آيين‌نامه شناسايي و پشتيباني از اختراع‌هاي برگزيده.
همچنين دانشجويان بايد حدنصاب مورد تأييد بنياد را از فعاليت‌هاي نخبگاني (شامل فعاليت­هاي فنّاورانه، پژوهشي و آموزشي) به‌دست آورند و داراي بيشترين امتياز در بين ساير متقاضيان باشند.
از جمله مصاديق فعاليت‌هاي نخبگاني داراي امتياز، موفقيت‌هاي علمي در دانشگاه، كسب رتبه برتر در آزمون‌هاي علمي ، برگزيده شدن در جشنواره‌هاي علمي، پژوهشي و فنّاورانه مورد تأييد بنياد و برگزيده شدن در جشنواره‌هاي معتبر ادبي و هنري يا فعاليت‌هاي‌قرآني مورد تأييد بنياد است.
فرصت نهايي براي تكميل پرونده و ارائه درخواست، ششم شهريور ماه سالجاري است.
دانشجويان متقاضي براي برخورداري از جايزه هاي تحصيلي به سامانه اطلاعاتي بنياد ملّي نخبگان به نشاني soraya.bmn.ir مراجعه كنند.
استان اصفهان با حدود 330 هزار دانشجو و 180 دانشگاه و موسسه آموزش عالي، دومين استان دانشگاهي كشور پس از تهران است.
در سال گذشته 6 دانشجو از دانشگاه هاي علوم پزشكي اصفهان، صنعتي اصفهان و هنر اصفهان در جمع 40 دانشجوي برتر كشور قرار گرفتند.
ت/3011 / 6022 خبرنگار: آسيه معيني - انتشار : عمادي

سرخط اخبار استان‌ها