رئیس جمهوری بولیوی: در ونزوئلا كودتایی آمریكایی در جریان است

تهران - ایرنا - 'اوو مورالس' رئیس جمهوری بولیوی تصریح كرد كه یك كودتای مخالفان با حمایت آمریكا در ونزوئلا در جریان بوده است.

رئیس جمهوری بولیوی دیروز (سه شنبه) در مصاحبه با خبرگزاری (DPA) آلمان افزود: آنچه در حال رخ دادن در ونزوئلا بوده، كودتا است.
مورالس ادامه داد: دولت كاراكاس می خواهد انتخاب فرمانداران ایالتی و برگزاری یك كنوانسیون مربوط به قانون اساسی را تضمین كند، اما راست گراها فقط خواهان استعفای نیكلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا هستند.
رئیس جمهوری بولیوی واشنگتن را به حمایت از مخالفان در ونزوئلا با هدف به دست گرفتن كنترل ذخایر نفتی این كشور متهم كرد.
وی گفت: آمریكا و سازمان كشورهای آمریكایی برای رسیدن به این موضوع مداخله می كنند. مداخله واشنگتن و 'لوئیس آلماگرو' دبیر كل سازمان كشورهای آمریكایی در امور داخلی ونزوئلا مغایر با اصول دموكراتیك است.
رئیس جمهوری بولیوی افزود: مادورو رئیس جمهوری ونزوئلاست كه توسط اكثریت مردم این كشور انتخاب شده است. باید از آرای مردمی كه به مادورو رای داده اند دفاع كرد.
خبرگزاری آلمان نوشت: 'سخنان مورالس در حالی مطرح شده است كه ونزئلا از آغاز ماه آوریل (فروردین) صحنه اعتراض های خشونت آمیز مخالفان علیه دولت این كشور بوده است. ونزوئلا هم اكنون با بدترین بحران اقتصادی در تاریخ این كشور، كمبود شدید مواد غذایی و دارو و تورم سه رقمی روبروست. مخالفان دولت كاراكاس خواهان برگزاری انتخابات جدید در این كشور هستند اما رئیس جمهوری ونزوئلا از كناره گیری از قدرت خودداری می ورزد.
' سازمان كشورهای آمریكایی اخیرا نشستی اضطراری را در واشنگتن برای بررسی اوضاع ونزوئلا برگزار كرد'.
رئیس جمهوری بولیوی در ادامه این گفت و گو، مخالفان دولت كاراكاس را به تشدید عمدی بحران در ونزوئلا برای افزایش نگرانی های بین المللی درباره اوضاع این كشور متهم كرد'.
مورالس عنوان كرد كه بحران فعلی در ونزوئلا تنها با مذاكرات سیاسی داخلی و یا با كمك میانجیگرانی از جمله اتحادیه كشورهای آمریكای جنوبی می تواند حل و فصل شود.
وی افزود: برخی می گویند دیكتاتوری در ونزوئلا حاكم است و هیچ حقوق بشری در این كشور رعایت نمی شود.
'لوئیس آلماگرو' نیز از این گفته ها حمایت می كند. آلماگرو و آمریكا خطری بری دموكراسی در آمریكای لاتین هستند.
اروپام**9234**1479
مترجم: اطهر اینانلو **ناشر:حسن سالك رضائی