سامانه كارورزي دانش آموختگان دانشگاهي و واحدهاي توليدي راه اندازي شد

كرمانشاه- ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه از تحقق وعده دولت تدبير و اميد قبل از آغاز فعاليت دور دوم خبر داد و گفت:دستورالعمل جديد طرح كارورزي ابلاغ شده و دانش آموختگان دانشگاهي و واحدهاي پذيرنده كارورز مي توانند با مراجعه به سامانه كارورزي مشخصات خود را ثبت نمايند.

خسرو شهبازي روز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار ايرنا افزود: براساس دستورالعمل اجرايي طرح كارورزي مصوب پنجم بهمن ماه 1395 شوراي عالي اشتغال؛ دانش آموختگان دانشگاهي از جمله در بخش كشاورزي در چارچوب استانداردهاي آموزشي به فرا گرفتن مهارت يا ارتقا آن در واحدهاي پذيرنده مبادرت ورزند.
او گفت: واحدهاي پذيرنده كارورزان بنگاه‌هاي اقتصادي فعال در بخش‌هاي خصوصي يا تعاوني هستند كه پس از ثبت نام در سامانه مربوطه نسبت به پذيرش كارورز براي آموزش مهارتي اقدام مي‌نمايند.
وي با اشاره به اينكه هدف از اجراي دستورالعمل جديد اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان، افزايش قابليت جذب و اشتغال آنان از طريق كسب مهارت و تجربه در محيط كار و ورود به بازار كار است، تصريح كرد: اين طرح باعث ايجاد انگيزه كارآفريني و كسب و كار در دانش آموختگان، ارتقا اخلاق و صلاحيت حرفه‌اي آنان و فراهم ساختن زمينه انتقال دانش از دانش آموخته به بنگاه اقتصادي خواهد شد.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان كرمانشاه با بيان اينكه اجراي دستورالعمل طرح كارورزي براي كليه دانش آموختگان دانشگاهي جوياي كار و متقاضي كارورزي تحت پوشش اين طرح خواهد بود اضافه كرد: حداكثر سن كارورزان 23 سال براي كارداني، 25 سال براي كارشناسي، 28 سال براي كارشناسي ارشد و 32 سال سال نيز براي مقطع دكتري درنظر گرفته شده است.
وي با اشاره به اينكه طبق دستورالعمل اجراي طرح كارورزي واحدهاي پذيرنده به ازاي هر سه نفر شاغل بيمه شده صرفا مجاز به پذيرش يك نفر كارورز هستند، گفت: واحدهاي پذيرنده داراي مجوز فعاليت از وزارت جهاد كشاورزي به ازاي هر 2 نفر كارورز مجاز به پذيرش يك نفر كارورز مي‌باشند.
شهبازي با اشاره به اينكه واحدهاي پذيرنده كارورز بايد داراي شرايط اخذ كارورز باشند، گفت: براي جذب كارورز لازم است واحد پذيرنده داراي مجوز فعاليت از دستگاه اجرايي ذيربط و مجوز آموزش كارورزي از سازمان آموزش فني و حرفه‌اي باشد.
وي مدت زمان دوره كارورزي را طبق دستورالعمل اجراي طرح كارورزي دانش آموختگان حداقل چهار ماه و حداكثر 6 ماه براي هر كارورز متناسب با استانداردهاي آموزشي مهارتي اعلام نمود.
وي از حمايت هاي دولتي براي كارورزان طبق دستورالعمل مربوطه خبر داد و افزود: دستگاه ناظر براساس مقررات صنعت بيمه و در قالب قرارداد با يكي از شركت‌هاي بيمه گر مورد تاييد بيمه مركزي كشور نسبت به پوشش بيمه مسئوليت مدني يعني بيمه حوادث كارورزان اقدام مي‌نمايد.
شهبازي اظهار كرد: كمك هزينه آموزشي كارورزي تا سقف معادل يك سوم حداقل دستمزد كشور مي‌باشد كه توسط دستگاه ناظر به تناسب مقطع تحصيلي و حضور كارورز در واحد پذيرنده در طول دوره، محاسبه و در مرحله آخر آزمون فني و حرفه‌اي، به كارورزان پرداخت مي‌شود.
متقاضيان كارورزي به منظور ثبت نام در سامانه كارورزي مستقر در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به آدرسhttps://karvarzi.mcls.gov.ir مراجعه نموده و در اين سامانه ثبت نام كنند.
همچنين به منظور تسهيل در فرآيند كارورزي و ايجاد شرايط مناسبتر براي كارورزان و واحدهاي پذيرنده مواردي توسط سازمان جهاد كشاورزي در دست پيگيري بوده كه به محض حصول نتيجه اطلاع رساني خواهد شد.
3033/8066 خبرنگار: فرزاد نويدي ** انتشار دهنده:علي مولوي