منتخبان شوراي شهر قزوين در دوره پنجم به بيان دغدغه ها و برنامه هاي خود پرداختند

قزوين-ايرنا- جمعي از منتخبان شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم روز پنجشنبه در ديدار با سيده حميده زرآبادي نماينده مردم قزوين،آبيك و البرز به بيان ديدگاه ها، دغدغه ها و برنامه هاي خود در حوزه مديريت شهري پرداختند.

به گزارش ايرنا، مهدي عبدالرزاقي از منتخبان شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم در اين ديدار گفت: اميدواريم با همراهي و حمايت مسئولان استاني از جمله با استفاده از ظرفيت نمايندگان در مجلس بتوانيم خدمت رسان خوبي براي شهروندان قزويني در چهار سال پيش رو باشيم.
وي با بيان اينكه اميدواريم در دوره جديد به معناي واقعي شوراي شهر بوده و شوراي شهرداري نباشيم،افزود: شوراي جديد بايد از استقلال و خودباوري لازم برخوردار بوده و تنها در نقش امضاكننده و تاييد كننده طرح ها و لوايح شهرداري ظاهر نشود.
عبدالرزاقي در ادامه وضعيت شهر قزوين را در حوزه فضاي سبز،محيط زيست،مبلمان شهري،ترافيك و فضاهاي فرهنگي و ورزشي دچار مشكل دانست و گفت: با وجود صرف هزينه هاي چشم گير و فراوان در دوره گذشته در اين حوزه ها با جايگاه مطلوب فاصله زيادي داريم.
وي همچنين نسبت به وضعيت باغستان سنتي قزوين ابراز نگراني كرد و اظهار داشت: شوراي جديد با همراهي مسئولان استاني بايد براي حفظ اين باغ ها كه گنجينه اي زيبا براي قزوين هستند، بكوشد.
منتخب دوره پنجم شوراي اسلامي شهر قزوين همچين بر حفظ هويت تاريخي و فرهنگي شهر قزوين تاكيد كرد و گفت: برهمين اساس بايد در رابطه با اجراي طرح هايي مانند خيابان شهيد انصاري شرقي كه مي تواند تهديدي براي حفظ هويت شهري باشد، دقت و تامل بيشتري كرد.
زهرا يوسفي ديگر منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم نيز گفت: اميدواريم با كمك مسئولين و همراهي مردم شوراي دوره پنجم بتواند در توسعه و عمران هرچه بيشتر قزوين موفق عمل كند.
اين منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين با اشاره به ورود 3 نامزد از بانوان به شوراي دوره جديد،گفت: اميدواريم با همراهي و هماهنگي با يكديگر خدمت گذار خوبي براي بانوان شهر قزوين باشيم و براي حل مسائل و مشكلات اين قشر در حوزه شهري برنامه هاي خوبي داشته باشيم.
وي در ادامه با تشكر از تلاش هاي نماينده مردم قزوين در مجلس شوراي اسلامي به عنوان عضو هيات نظارت بر انتخابات براي برگزاري انتخاباتي سالم و پرشور،گفت: امسال يكي از بهترين انتخابات را به لحاظ سلامت و مشاركت حداكثري مردم در قزوين شاهد بوديم.
سعيد دقيقي ديگر منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم نيز در اين ديدار گفت: خوشبختانه در اين دوره قزوين صاحب شوراي جواني شده است كه اين شاخصه مي تواند بر پيشبرد بهتر كارها و امور شهر با استفاده از انگيزه و نشاط جواني اعضا كمك كند.
وي در ادامه با اشاره به نيازهاي فرهنگي و ورزشي جوانان شهر قزوين،گفت: در گذشته نسبت به اين نيازها توجه لازم صورت نمي گرفت و جوانان به ويژه اهالي ورزش با بي مهري هايي مواجه بودند كه اميدواريم در دوره جديد با توجه اعضاي جديد شورا ديگر شاهد اين اتفاق نباشيم.
دقيقي خاطرنشان كرد: اميدواريم همان گونه شهروندان قزويني راي به تغيير دادند،با همكاري و همدلي يكديگر در شوراي شهر بتوانيم تغييرات خوب و مثبتي را در چهره شهر و برنامه هاي حوزه مديريت شهري ايجاد كنيم.
حكمت الله داوودي ديگر منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم نيز در اين ديدار گفت: اميدواريم با استفاده از ظرفيت نمايندگان استان در مجلس شوراي اسلامي محدوديت هاي قانوني كه در رابطه با پيشبرد اهداف مديريت شهري و تصميمات شورا وجود دارد را از ميان برداريم تا با توان بيشتري در خدمت شهروندان باشيم.
وي اظهار كرد: در دوره جديد بايد با هم پوشاني و هماهنگي بيشتر با انگيزه و تلاش مضاعف تري در پي خدمت به شهروندان و حل مشكلات آنها باشيم.
داوودي خاطرنشان كرد: بايد با تلاش هاي خود در سطح شورا بتوانيم رضايت شهروندان را بيش از گذشته جلب كنيم.
سيده منيره قوامي ديگر منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم نيز در اين ديدار گفت: با توجه به نتايج انتخابات به نظر مي رسد فضاي همدلي خوبي در دوره شوراي پنجم حكفرما باشد و با اتكا به اين موضوع بتوان خدمت رساني بهتري به شهروندان قزويني داشت.
وي اظهار كرد: دغدغه اصلي شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم بايد توسعه متوازن شهر قزوين و رفع مشكلات شهروندان در نقاط مختلف از جمله نواحي منفصل شهري باشد كه تاكنون كمتر به آنها پرداخته شده است.
مهديه قافله باشي ديگر منتخب شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم نيز در اين ديدار گفت: اميدواريم اعضاي جديد شورا با بهره گيري از تجربيات گذشته و استفاده از تجربه هاي موفق در حوزه مديريت شهري بتوانند در خدمت رساني به شهروندان قزويني مثمر ثمر واقع شوند.
وي اظهار كرد: اميدواريم با همراهي مسئولان استان، در حل مسائل و مشكلات حوزه مديريت شهري و رفع دغدغه هاي شهروندان موفق تر از گذشتگان عمل كنيم.
شوراي اسلامي شهر قزوين در دوره پنجم داراي 9 عضو است.
3013
انتشار دهنده: رضا اولادي