امضاي تفاهم نامه نقشه درمان ايران 1404 ميان وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه

تهران- ايرنا- تفاهم نامه نقشه درمان ايران 1404 در راستاي سطح بندي خدمات بستري به امضاي دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دكتر سعيد نمكي معاون توسعه امور اجتماعي و عمومي سازمان برنامه و بودجه رسيد.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اين تفاهم نامه در راستاي افزايش و بهبود كيفيت و ايمني خدمات و مراقبت هاي جامع و يكپارچه سلامت با محوريت عدالت و تاكيد بر پاسخگويي، اطلاع رساني شفاف، اثربخشي، كارايي و بهره وري در قالب شبكه بهداشتي و درماني منطبق بر نظام سطح بندي، به امضا رسيده است.
بر اساس اين تفام نامه، در شهرستان هاي مركز استان، دولت متعهد است به ازاي هر هزار نفر جمعيت، يك و نيم تخت بستري با تعرفه دولتي فراهم كند و در ساير شهرستان هاي بالاي 50 هزار نفر در كشور، يك تخت به ازاي هر هزار نفر جمعيت همراه با جايگزيني تخت هاي فرسوده فراهم شود.
همچنين براساس اين تفاهم نامه مقرر شد فاصله سقف تعهد دولت با تعداد تخت برآورده شده براي هر شهرستان با منابع بخش خصوصي، نيمه دولتي، عمومي يا خيريه ايجاد شود.
در بخش ديگري از تفاهم نامه نقشه درمان ايران، در راستاي افزايش عدالت جغرافياي مقرر شد كه تفاوت بين استان ها و‌ تفاوت درون استان ها با ‌توزيع تخت هاي جديد به ميزان حداقل 25 درصد كاهش يابد.
اجتمام(1)**7029 **1834
تنظيم: فرهاد شرف پور ** انتشار: ناهيد شفيعي
براي آگاهي از آخرين اخبار اجتماعي و حوادث ايران و جهان در كانال تلگرام گروه اجتماعي ايرنا:
@irnaej
https://t.me/irnaej