۱۱ خرداد ۱۳۹۶،‏ ۱۳:۵۲
کد خبر: 82551892
۰ نفر
پيشرفت 51 درصدي واحد فولاد سازي فولاد سفيد دشت

اصفهان- ايرنا- مديرعامل شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختيــاري گفت : اين طرح 51 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

به گزارش روز پنجشنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي فولاد مباركه، محمود ارباب زاده با بيان اينكه عمليات احداث اين كارخانه با هدف توليد 800 هزار تن شمش اســلب در حال انجام است اظهار كرد: اين مجتمع در 3 فاز شامل ساخت واحد احيا مســتقيم، واحد فولادسازي و واحد زيرساخت و جنبي و پشتيباني در نظر گرفته شده است.
وي افزود: فــاز نخست (واحــد احيا مســتقيم) بــه عنوان نخستين طرح از مجموع 7 طرح فولاد استاني كشور در آبان ماه سال گذشته به بهره برداري رسيد و تا ارديبهشت ماه 96 نيز بيش از 132 هزار تن آهن اســفنجي توليــد كرده است.
ارباب زاده گفت: فــاز دوم اين مجتمع (واحد فولادســازي) نيز پس از وقفه چندساله، با حمايت فولاد مباركه پس از بهره برداري واحد احياي مستقيم با جديت آغاز شد.
مديرعامل شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختيــاري با بيان اينكه فــاز ســوم اين شركت، شامل ايجاد واحد زيرســاخت، جنبي و پشــتيباني اين شــركت اســت گفت: وظيفه تأمين زيرســاخت هاي موردنياز و احداث ســاختمان هاي جنبي مورد نياز واحد احيا و فولادسازي را بر عهده دارد كه برق و گاز اين واحدها در سال 94 و آب مورد نياز در شهريورماه 95 فراهم شد.
اربــاب زاده تصريح كــرد: باسكول 60 تني شركت نيز بــا آغــاز و تكميــل ساير زيرساخت ها، به بهره برداري رســيد كه پــس از راه اندازي آن، همه ورود و خروج مواد شركت از اين طريق انجام مي شود.
وي با اشاره به استفاده بهينه از آب در شركت فولاد سفيددشــت، گفت: برنامه ريزي براي احداث تصفيه خانه پساب صنعتي و بهداشتي و استفاده از آن به جاي اســتفاده از منابع آب شــرب، يكي از تصميم هاي بسيار مهم اين شركت در راســتاي استفاده صحيح از منابع آب كشــور است كه مي تواند در جهت حفظ محيط زيست و همچنين تأميــن آب موردنيــاز فــولاد سفيددشــت نقــش اساسي ايفا كند.
مديرعامل شركت فولاد سفيددشت چهارمحال و بختيــاري گفت: در عمليــات ســاخت فاز دوم (واحد فولادسازي)، حدود 250 نفر مشغول كار هستند و پس از راه اندازي نيز براي 300 نفر فرصت شغلي ايجاد خواهد شد.
مجتمع فولاد سفيد دشت چهارمحال و بختياري كه فولاد مباركه اصفهان 65 درصد سهم آن را داراست، يكي از طرح هاي هشت گانه فولاد استاني است كه در 35 كيلومتري جاده شهركرد به بروجن قرار دارد و عمليات اجرايي آن در تير ماه 86 در زميني به مساحت 250 هكتار آغاز شد.
ت 7150 / 6022 خبرنگار: علي نعماني - انتشار دهنده :عمادي

سرخط اخبار استان‌ها