اولويت نمايندگان خراسان شمالي در مجلس پيگيري اجراي 7طرح زيربنايي در استان است

اسفراين - ايرنا - رئيس مجمع نمايندگان خراسان شمالي گفت: اين مجمع پيگيري اجراي هفت طرح عمده اقتصادي و زيربنايي استان را در دولت دوازدهم براي به سرانجام رسيدن آن ها پي گيري مي كند.

هادي قوامي چهارشنبه در گفت گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: اين طرح ها در حوزه هاي ريلي، جاده اي، صنعتي و اقتصادي است كه در اجلاسيه دوم مجلس دهم از سوي مجمع نمايندگان خراسان شمالي دردولت دوازدهم پي گيري خواهد شد.
وي افزود: در حوزه حمل و نقل ريلي اخذ 300ميليون دلار از صندوق توسعه ملي براي پروژه راه آهن
شيروان- بجنورد و اسفراين -جوين از برنامه هاي اين مجمع براي پي گيري در دولت دوازدهم است .
نماينده مردم اسفراين در مجلس شوراي اسلامي گفت: پايان چهار بانده كردن محور بجنورد به جنگل گلستان، پي گيري اتمام پروژه راه ميامي - جاجرم - سخواست - اسفراين و ادامه آن بام به قوچان، پايان پروژه راه شيروان به اسفراين و چهاربانده كردن محور بجنورد -اسفراين -سبزوار از ديگر پروژه هايي است كه در حوزه راههاي ارتباطي زميني پي گيري خواهد شد.
قوامي تسريع در عمليات اجرايي طرح تكميلي پتروشيمي بجنورد ،پي گيري به بهره برداري رسيدن طرح تكميلي فولاد اسفراين و فولاد كمياي صبا اسفراين را از جمله طرح هايي ذكر كرد كه در حوزه اقتصادي و توليدي در دولت دوازدهم پي گيري خواهد شد.
وي ابراز اميدواري كرد : مجمع نمايندگان استان با همكاري مديريت استان و دولت دوازدهم پروژه هاي مذكور را دردولت داوزدهم به بهره برداري برساند .
استان 863هزار نفري خراسان شمالي در شمال شرق كشور قرار دارد و 5كرسي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي دارد .
/7189/ 6042 خبرنگار: بتول صارمي** انتشاردهنده: سيدحسين قدسي