عرضه حدود 75 درصد شير خام توليدي مازندران خارج از چرخه بهداشتي

ساري - ايرنا - تازه ترين گزارش انجمن صنايع غذايي مازندران نشان مي دهد كه تنها حدود 25 درصد از شير خام توليدي در دامداري هاي اين استان به كارخانه هاي لبني مي رسد و بقيه در چرخه اي غيربهداشتي از جمله ' فله فروشي ' عرضه مي شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، دبير انجمن صنايع غذايي و داروئي مازندران اعلام كرد كه از 900 هزار تن شير خام مورد نياز سالانه كارخانه هاي لبني استان ، تنها كمتر از 20 درصد در داخل استان تهيه مي شود.
آيت غلامي روز سه شنبه در نشست خبري به مناسبت روز جهاني شير گفت كه كارخانه هاي لبني استان 80 درصد از شير مورد نياز خود را از خارج استان با تحمل هزينه هاي فراوان تامين مي كنند.
دامداري هاي استان مازندران بر اساس آمار سازمان جهاد كشاورزي ، سالانه حدود 750 هزار تن شير خام توليد مي كنند.
تامين حدود 20 درصدي نياز كارخانه هاي لبني مازندران از شير خام داخل استان معادل حدود 200 هزار تن در سال و به معني عرضه 550 هزار تن باقي مانده در خارج از چرخه بهداشتي است .
** فله فروشي به جاي تازه خوري
دبير انجمن صنايع غذايي و دارويي مازندران گفت : كارخانه هاي لبني مازندران به خاطر كمبود شير خام در داخل استان ، سالانه با صرف بيش از 500 ميليارد ريال كرايه حمل و نقل ، شير خام مورد نياز خود را از ديگر استان ها تامين مي كنند.
وي سنتي و كوچك بودن واحدهاي دامداري و همگاني شدن فرهنگ مصرف شير خام فله اي به جاي شير پاستوريزه كارخانه اي را مهم ترين دليل كمبود شيرخام براي صنايع لبني مازندران برشمرد.
بر اساس آمارهاي رسمي جهاد كشاورزي حدود 90 درصد دامداري هاي مازندران سنتي و وابسته به شغل كشاورزي هستند .
هم اكنون در مازندران 10 هزار و 500 واحد دامپروري با حدود هفت ميليون واحد دامي وجود دارد كه از اين تعداد تنها 500 واحد دامداري صنعتي است .
مازندران تنها استان در كشور است كه همچنان با وجود گسترش شهرنشيني در كشور ، 47 درصد از جمعيت حدود سه ميليون و 300 هزار نفري آن در روستاها زندگي مي كنند و دامداري سنتي مكمل شغل كشاوررزي اين جمعيت به شمار مي رود .
به اعتقاد كارشناسان صنايع غذائي ، بخشي از شير توليدي در دامداري هاي سنتي روستائي به خود مصرفي مي رسد ولي بيشتر آن با حضور چند واسطه و دلال به نام شير تازه به صورت فله در مناطق شهري و روستائي در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد.
شواهد عيني نيز نشان مي دهد در چند سال گذشته بويژه پس از قطع يارانه شير ، مراكز عرضه شير فله در شهرهاي مازندران چندين برابر شده است .
آمار فزاينده ابتلا به بيماري تب مالت و سل نيز نشان مي دهد كه مصرف شير و لبنيات در چرخه خارج از نظارت بهداشتي در حال تبديل شدن به يك معضل جدي است .
دبير انجمن صنايع غذايي و دارويي مازندران گفت : فله فروشي شير خام در استان به سلامت ، اشتغال و اقتصاد استان لطمه جدي وارد كرده است.
وي دلايل گرايش مصرف كنندگان به لبنيات فله اي را ضعيف بودن قدرت خريد ، بي اعتمادي به لبنيات صنعتي به خاطر عملكرد ضعيف برخي برندها در سال هاي گذشته و تقويت باورهاي سنتي مبني بر بي خاصيت بودن شير فراوري شده در كارخانه ها برشمرد .
غلامي گفت : تازه بودن لبنيات فله ، تبليغات منفي آگاهانه يا ناآگاهانه در باره كيفيت لبنيات صنعتي ، عدم آگاهي مصرف كنندگان نسبت به خطرات بهداشتي و اقتصادي مصرف شير و لبنيات فله و روند رو به رشد سهولت دسترسي به اين نوع لبنيات در كنار غفلت و عدم پيگيري بموقع دستگاههاي اجرايي و نظارتي متولي سلامت و اقتصاد مردم سبب شده است تا گرايش مردم مازندران به خريد محصولات فله اي هر روز بيشتر شود .
وي افزود : گسترش فله فروشي شير نه تنها امنيت غذايي و اقتصادي بخش بزرگي از مصرف كنندگان و توليد كنندگان مازندران را تحت تاثير قرار داده ، بلكه خطر ابتلا به بيماري تب مالت افزايش يافته است .
غلامي گفت : بر اساس آمار دانشگاه علوم پزشكي مازندران از سال 90 تا پايان سال 95 بر اثر مصرف شيرهاي فله اي و غير بهداشتي شمار بيماران به تب مالت پنج برابر شده است .
وي با بيان اينكه بيشترين سهم توزيع محصولات غذايي به خارج از استان مازندران مربوط به گروه صنايع لبني است، اظهار داشت: 89 درصد از فرآورده هاي لبني توليدي استان صادر و 11درصد آن در داخل مصرف مي شود.
دبير انجمن صنايع غذائي و دارويي مازندران ارزش سالانه توليد انواع فرآورده هاي لبني استان مازندران را 24 هزار ميليارد ريال اعلام كرد و گفت : پارسال 170 هزار تن از توليدات لبني استان به خارج از كشور صادر شده است.
وي اضافه كرد : واحد هاي لبني نيمي از سهم اشتغال را در صنايع غذايي مازندران را در اختيار دارند.
بر اساس بانك اطلاعات صنايع غذايي مازندران سهم اشتغال درگروه هاي صنايع غذايي استان 20 هزار شغل مستقيم و حدود 100هزار شغل غير مستقيم است كه نيمي از اين افراد فقط در گروه غذايي لبني مشغول هستند.
** برپايي پنج ايستگاه فرآورده هاي لبني در بوستان هاي مازندران
دبير انجمن صنايع غذايي و دارويي مازندران همچنين اعلم كرد كه روز پنجشنبه هفته جاري به مناسبت روز جهاني شير با هدف ترويج فرهنگ مصرف شير در جامعه و اهميت مصرف اين مواد غذايي در سلامت افراد ، با هماهنگي صاحبان كارخانجات لبني پنج ايستگاه عرضه انواع فرآورده هاي لبني در بوستان هاي استان داير مي شود.
صنايع غذايي مازندران در گروه هاي لبني، آرد، فرآورده هاي گوشتي ، روغن، بسته بندي، كنسرو غير گوشتي ، فرآورده هاي آردي ، نوشيدني و كشتارگاه طيور فعاليت دارند.
مازندران 460 هزار هكتار اراضي زراعي و باغي دارد و رويكرد جدي در توسعه استان توجه به حوزه كشاورزي است.
خبرنگار : سيد رضا هاشمي كروئي ** انتشار دهنده : حسن فلاحتي
6990/1654