مركز آمار: پارسال رشد اقتصادی بدون نفت 6.3 درصد شد

تهران- ایرنا- مركز آمار ایران اعلام كرد در سال 1395 محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت، رشد 8.3 درصدی را تجربه كرد و رشد این شاخص بدون نفت 6.3 درصد محاسبه شد.

به گزارش دوشنبه تارنمای مركز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1395 به میزان 673 هزار و 94 میلیارد ریال با نفت و 641 هزار و 375میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید.
این رقم در سال 1394 با نفت 621 هزار و 237 میلیارد ریال و بدون نفت 603 هزار و 494 میلیارد ریال بود كه رشد 8.3 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 6.3 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 1395 را ثبت كرد.
بر پایه این نتایج در سال 1395 رشته فعالیت های گروه كشاورزی 5، گروه صنعت (شامل: معدن، صنعت، انرژی و ساختمان) 11.3و گروه خدمات 7.1 درصد نسبت به سال 1394 رشد كرد. رشد گروه صنعت بیشتر از افزایش صادرات نفت خام و گاز طبیعی ناشی شد.
محاسبات فصلی در مركز آمار ایران در قالب 15 بخش اصلی متشكل از 42 رشته فعالیت انجام می شود كه بر این اساس گروه كشاورزی شامل زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است و گروه خدمات شامل زیربخش های عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددكاری و سایر خدمات است.
اطلاعات تفصیلی در زمینه حساب های ملی سال 1395، از طریق درگاه ملی آمار در قسمت داده ها و اطلاعات آماری/حساب های ملی/جدول ها و سری زمانی/ حساب های ملی فصلی، قابل دسترسی است.
به گزارش ایرنا، درگاه ملی آمار به نشانی https://www.amar.org.ir/ در دسترس است.
تولید ناخالص داخلی بهترین روش برای سنجش اقتصاد یك كشور است. تولید ناخالص داخلی شامل تمام محصولاتی است كه توسط همه مردم و شركت‌های یك كشور تولید می‌شود.
نماگرهای تازه منتشر شد‌ه بانك مركزی نشان می‌د‌هد‌ اقتصاد‌ ایران د‌ر ٩ ماهه پارسال بد‌ون نفت 6.4 د‌رصد‌ رشد‌ كرد‌. تولید‌ ناخالص د‌اخلی سه ماهه سوم پارسال به قیمت‌های ثابت سال٩٠، ١6٢0 هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد 15.7‌ د‌رصد‌ بود‌. بر این مبنا تولید‌ ناخالص د‌اخلی بد‌ون نفت د‌ر این مد‌ت ١٢40 هزار میلیارد‌ ریال با نرخ رشد‌ 6.4 د‌رصد‌ ارزیابی شد‌.

برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام*9123*1961* تنظیم: زهره دریغ گفتار* انتشار: مریم مسعود