دانشگاه جامع علمي – كاربردي بزرگترين شبكه دانشگاهي در خراسان رضوي را دارد

مشهد- ايرنا- سرپرست دانشگاه جامع علمي – كاربردي خراسان رضوي گفت: اين دانشگاه بزرگترين شبكه دانشگاهي در استان را دارد و در محرومترين نقاط استان داراي شعبه بوده و عدالت آموزشي را برقرار كرده است.

محمد جواد سلجوقي روز دوشنبه در ديدار با رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي استان خراسان رضوي افزود: 71 مركز جامع علمي – كاربردي در اين استان وجود دارد كه از اين تعداد 65 مركز فعال است.
وي اظهار كرد: 51 هزار دانشجو به صورت حضوري و سه هزار دانشجو به صورت غيرحضوري در چهار گروه صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و هنر در دانشگاه جامع علمي – كاربردي خراسان رضوي مشغول تحصيل هستند.
وي گفت: بين دانشجويان هر رشته در دانشگاه جامع علمي – كاربردي و مشاغل مرتبط با آن در استان تناسب وجود دارد و فراواني دانشجويان در رشته ها به تناسب مشاغل مورد نياز در بخش هاي خدمات، صنعت، كشاورزي و هنر مي باشد.
سلجوقي افزود: رويكرد اين دانشگاه به بخش آموزش عالي متفاوت از ساير دانشگاههاست و تلاش مي كند افراد توانمندي را تربيت كند تا پس از دانش آموختگي بتوانند اشتغالزا بوده يا در شغل مرتبط با تحصيل خود توانايي لازم براي انجام كار داشته باشند.
وي اظهار كرد: اين دانشگاه تاكنون به موفقيت هاي بسيار دست يافته كه علت آن برگزاري دوره هاي مهارتي براي هر رشته تحصيلي و استفاده از مدرسين مجرب كه در بازار كار، آزموده شده اند مي باشد.
وي گفت: دانشگاه جامع علمي – كاربردي هزينه جديد به بخش آموزش كشور تحميل نكرده زيرا تلاش نموده است امكانات موجود را ساماندهي نموده و از آنها استفاده كند.
سرپرست دانشگاه جامع علمي – كاربردي خراسان رضوي با بيان اينكه اين دانشگاه باعث ايجاد سازماندهي و نظارت بر برگزاري دوره هاي مهارتي شده است، افزود: در اين دانشگاه همه رشته هاي تحصيلي از مقطع كارداني داراي گرايش مشخص هستند و آموزش هاي ارائه شده به دانشجويان به صورت كاربردي است.
وي اظهار كرد: دانش آموختگان اين دانشگاه برخي مشكلات دانش آموختگان ساير دانشگاه ها را ندارند و به عنوان يك متخصص به سرعت جذب بازار كار مي شوند.
وي گفت: اين دانشگاه تنها مركزي است كه براساس نيازسنجي دانشجو مي پذيرد و به رغم برخورداري چون تاكنون نياز به راه اندازي مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نبوده، آنها را ايجاد نكرده است اما در صورت نياز اين مقاطع را راه اندازي خواهد كرد.
رئيس خبرگزاري جمهوري اسلامي استان خراسان رضوي نيز در اين ديدار گفت: دانشگاه جامع علمي – كاربردي
داراي مزيت هايي نسبت به ساير مراكز آموزش عالي است كه برخورداري از استادان مجرب، هزينه كمتر تحصيل و سهل الوصول بودن از جمله آنها مي باشد.
شاهين فرشاد افزود: راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري اين دانشگاه در شهرهاي بزرگ مانند مشهد رويكرد عمومي نسبت به دانشگاه جامع علمي – كاربردي را تغيير مي دهد.
7489 / 6053 خبرنگار: ميترا عبداللهي ** انتشار دهنده: محمد حسين علي مقدم