عمل به فريضه امر به معروف براي پيشگيري از روزه خواري موثرتر از برخورد قضايي است

شيراز- ايرنا- معاون قضايي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان فارس گفت: براي پيشگيري از روزه خواري، عمل به فريضه امر به معروف و نهي از منكر توسط عموم مردم و فرهنگ سازي مناسب در اين زمينه از سوي نهادهاي متولي، موثرتر از برخورد مستقيم توسط ضابطان و دستگاه قضايي با روزه خواران است.

به گزارش دريافتي يكشنبه ايرنا از روابط عمومي دادگستري استان فارس، احمد رحمانيان به اجراي طرح پيشگيري و مقابله با هنجارشكني و روزه خواري در اين استان اشاره كرد و اظهار داشت: اين طرح به همت معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس و به عنوان پاسخگويي به يكي از مطالبات مردم ولايتمدار فارس و علماي اين استان تهيه شده است.
وي افزود: اين طرح با مشاركت 21 دستگاه دولتي، غير دولتي، اجرايي، انتظامي و فرهنگي در اماكن عمومي فارس به ويژه شهر شيراز اجرا مي شود.
رحمانيان، هدف از اجراي اين طرح را انجام اقدامات پيشگيرانه و رعايت حرمت شرعي ماه مبارك رمضان بيان كرد و افزود: اين طرح با محوريت اداره كل دادگستري فارس، همكاري و مشاركت فعال نهادها و دستگاه هاي متولي در ميدان ها، خيابان هاي شلوغ و پر تردد و ساير اماكن عمومي اجرا مي شود.
دبير شوراي پيشگيري از وقوع جرم استان فارس بيان كرد: همه واحدهاي صنفي عرضه كننده مواد خوراكي و آشاميدني بايد محدوديت هاي صنفي مشخص شده از سوي اداره اماكن و نيروي انتظامي را رعايت كنند در غير اين صورت واحدهاي صنفي متخلف تا پايان ماه رمضان تعطيل خواهند شد.
رحمانيان گفت: همچنين مسافران و كساني كه براي گرفتن روزه عذر شرعي دارند نيز بايد از تظاهر به روزه خواري در اماكن و انظار عمومي اجتناب و فقط در مكان هاي خصوصي و پوشيده مبادرت به صرف غذا كنند.
وي، از مردم خواست در صورت مشاهده هر گونه روزه خواري و يا هنجارشكني در ماه مبارك رمضان، با عمل به وظايف ديني خود و اجراي فريضه امر به معروف و نهي از منكر از خدشه دار شدن قداست اين ماه جلوگيري كنند و در صورت اصرار بر ارتكاب روزه خواري مراتب را به مراجع انتظامي گزارش دهند.
رحمانيان اضافه كرد: ضابطان قضايي و مراجع انتظامي به عنوان جرايم مشهود اقدام به جلب اينگونه افراد مي كنند و آنها به محاكم ويژه براي تعقيب كيفري معرفي خواهند شد.
رحمانيان افزود: بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامي، كساني كه طور علني در انظار، اماكن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرام كنند تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند از اين رو پرونده افرادي كه تظاهر به روزه خواري در اماكن عمومي كنندخارج از نوبت در شعب ويژه دادسرا و محاكم كيفري 2 كه به همين منظور پيش بيني شده است، رسيدگي خواهد شد.
اين مقام قضايي ادامه داد: ايجاد پويش هاي مردمي براي حفظ ارزش هاي ديني و مذهبي يكي از عوامل بازدارنده شكسته شدن قداست ها در ماه مبارك رمضان است و ديده بانان پيشگيري به عنوان بزرگترين تشكل مردمي قوه قضاييه و با قابليت نقش آفريني در عرصه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي نقش مهمي در اين زمينه بر عهده دارند.
رحمانيان، همچنين بر ايجاد فضاي معنوي، آمادگي رواني جامعه اسلامي و پاك و منزه ساختن محيط اجتماعي شهر توسط دستگاه هاي فرهنگي تاكيد كرد و از همه دستگاه ها خواست با عمل به وظايف قانوني و شرعي خود، فضايي بهتر براي تكريم افراد روزه دار و پاسداشت ارزش هاي ماه مبارك رمضان ايجاد كنند.
2027 /6118
دريافت خبر: سيد احمد نجفي ** انتشار دهنده: پرويندخت پاردسويي شيرازي