آثار صفدر دوام در بيست و يكمين نشست روزنامه نگار در زوم نقد شد

شيراز- ايرنا - آثار صفدر دوام خبرنگار و ستون نويس روزنامه عصر مردم در بيست و يكمين نشست روزنامه نگار در زوم ، نقد شد.

به گزارش دريافتي ايرنا به نقل از روابط عمومي مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس در ادامه سلسله نشست هاي تاريخ مطبوعات فارس با عنوان روزنامه نگار در زوم كه پنجشنبه اول هر ماه در مركز اسناد و كتابخانه ملي فارس برگزار مي شود،چهارم خرداد 1396 آثار صفدر دوام نقد شد.
صفدر دوام متولد 1356 استهبان با تحصيلات كارشناسي ادبيات فارسي،كار روزنامه نگاري را در سال ١٣٧١ از روزنامه خبر جنوب و صفحه دانش آموز اين روزنامه آغاز كرد.
وي از سال ١٣٨٠ تا ١٣٨٣ويژه نامه عصر استهبان را منتشر كرد و از آن سال تا كنون خبرنگار حوزه فرهنگي ، اجتماعي روزنامه عصر مردم است كه در كنار آن ستون ثابتي را در اين روزنامه اداره مي كند.
دوام در حوزه ادبيات و سرايش شعر در قالب غزل و نيمايي نيز فعاليت مي كند.
در نشست بررسي آثار صفدر دوام ، حسن دهقان دبير صفحه فرهنگي روزنامه افسانه در شيراز گفت: دوام فرهنگي نويس است و به همين بهانه مي خواهم بگويم به زعم من ، فرهنگي نويسي دشوارترين طريقي است كه هر روزنامه نگار مي تواند بر آن گام بگذارد. معتقدم براي نوشتن در حوزه فرهنگ بايد هم با شعر و داستان عجين بود و هم با موسيقي دم خور بود.بايد تئاتر را بشناسي و از سينما و هنرهاي تجسمي كم و بيش بداني.
دهقان بر اين باور است كه يك خبرنگار تازه كار هم با اغماض مي تواند از نشست خبري ،تخصصي در حوزه هاي اجتماعي و اقتصادي،گزارشي هرچند دست و پا شكسته بنويسد اما آيا مي توان او را بدون هيچ پيشينه اي به جلسه اي با موضوع تئاتر فرستاد؟
وي در ادامه ، ثبات و ماندگاري صفدر دوام در بيش از يك دهه در حوزه فرهنگ را از ويژگي هاي اين روزنامه نگار دانست و گفت:او با اغلب شاعران،نويسندگان و پژوهشگران حوزه ادبيات شيراز گفت و گو كرده و خود نيز دستي بر آتش شعر دارد.
دبير صفحه فرهنگي روزنامه افسانه انتخاب سوژه و زمان شناسي صفدر دوام را مطلوب توصيف كرد و گفت:دوام با تجربه اي كه در اين سال ها كسب كرده،براي انتخاب سوژه و ايده پردازي در رابطه با درونمايه آثارش،برخلاف بسياري ديگر از روزنامه نگاران دچار مشكل نيست و موضوعاتي كه در يادداشت ها و گزارش هاي او نمود پيدا كرده،خود گواه اين مدعاست.
وي با اشاره به ستون يادداشت امروز روزنامه عصر مردم گفت:صفدر دوام در اين ستون به بيان دغدغه هاي شخصي و ژورناليستي خود مي پردازد و به روز بودن سوژه از نكات مثبت اين ستون به شمار مي رود اما يكنواختي در نگارش و ادبيات آن ملال آور به نظر مي رسد و اغلب نمي تواند مخاطب را پاي يادداشت ميخكوب كند.
در اين نشست همچنين اسماعيل عسلي سردبير روزنامه عصر مردم نيز با اشاره به پيشينه مطبوعاتي صفدر دوام و انس و الفت او از نوجواني با شعر و كتاب و روزنامه گفت:مسيري كه اين روزنامه نگار از 15 سالگي تا حالا طي كرده نشان مي دهد كه او راه را عوضي نيامده و اهليت لازم را براي كار در روزنامه دارد.
به اعتقاد وي ،صفدر دوام از برخي ويژگي هاي ذاتي يك خبرنگار برخوردار است و حافظه اي انباشته از اطلاعات پراكنده، پيرامون شخصيت هاي سياسي،علمي و ادبي استان و كشور دارد و از اين نظر او بايگاني طبقه بندي شده اي در ذهن خود دارد،با اين همه دوام هنوز نگاه شش دانگي به زمان و مكان و وقوع خبر ندارد و او بايد نگاه تحليلي خود را در خبر نويسي تقويت كند و به آمار و ارقام نيز در تحليل اخبار توجه بيشتري نشان دهد.
وي جرات و جسارت دوام در مصاحبه گرفتن از شخصيت هاي مهم ادبي در استان و كشور را ستود ولي در عين حال گفت:دوام گاهي اوقات مقهور مصاحبه شونده مي شود و براي به چالش كشيدن مسئوولين از حافظه سرشار از اطلاعات خود كمك نمي گيرد.
سردبير روزنامه عصر مردم يادداشت ها و گزارش هاي صفدر دوام را از تعبيرات و نگاه شاعرانه اش خالي ندانست و گفت:طبع لطيف و نگاه شاعرانه دوام به رويدادها اگرچه قلم او را خواندني تر مي كند اما گاهي براي تعيين درجه تاثير گذاري نوشته هايش دچار سردرگمي مي شوي.
وي صفدر دوام را از هر گونه آلودگي رايج خبري در ميان روزنامه نگاران مبرا دانست و گفت:او در تنظيم آثار خود هرگز به آگهي و يا رپرتاژ آگهي فكر نمي كند و حتا زير پوست اخبار اقتصادي اش نيز يك دغدغه فرهنگي نهفته است.
منصور اوجي شاعر معروف و معاصر شيرازي نيز كه در نشست نقد و بررسي آثار صفدر دوام شركت كرده بود نيز در سخناني كوتاه گفت:بيش از 20 سال است كه صفدر دوام را مي شناسد و ستون و نيم ستون اين روزنامه نگار به تعبير من 'كوتاه مثل آه' است.دوام قلمش روشن و شفاف است.با اين وجود به او توصيه مي كنم يادداشتِ يادداشت نويس هاي بزرگ را بخواند و بخواند و بخواند.
محمد عسلي صاحب امتياز و مدير مسئوول روزنامه عصر مردم نيز در بيست و يكمين نشست روزنامه نگار در زوم ،برگزاري اين نشست ها را در جهت رشد فكري روزنامه نگاران شيرازي مثبت توصيف كرد و گفت:نگراني براي اقتصاد روزنامه و ترس از بازخورد مطالبي كه در روزنامه منتشر مي كنيم همواره دلمشغولي من به عنوان يك مدير رسانه است و اميدوارم آگاهي بخشي اين نوع جلسات ترس ما را در مسير پرخطري كه پيش رو داريم كمتر كند.
وي با بيان اينكه هر نقد عملكردي از هر روزنامه نگار و يا عكاسي بدون لحاظ كردن شرايط محيط كاري و اوضاع و احوال سياسي و شناختن شخصيت فرد وارد نيست گفت:در نقد صفدر دوام نيز بايد بگويم يك نوع پراكندگي ذهني در جمع آوري مطالب در كار دوام است كه هنوز نتوانسته يك سبك نوشتاري شاخصي ارائه بدهد كه مثلا آن سبك بيان كننده شاكله فكري او باشد و صفدر دوام هنوز به عنوان يك خبرنگار حوزه ادبي نتوانسته فضاي ادبياتي شهر را به خوبي ترسيم كند و اثر بخشي قدرتمندي در اين حوزه داشته باشد.
سعيد نظري روزنامه نگار و منتخب علي البدل شوراي پنجم شهر شيراز نيز در اين نشست گفت: نزديك به دو دهه قلم زدن در حوزه ادبيات بايد كم كم از صفدر دوام يك عبدالعلي دستغيب بسازد لذا به او توصيه مي كنم وارد عرصه سياست نشود كه به مزاج او سازگار نيست.او تا زماني كه از شفيعي كدكني مي نويسد خوب مي نويسد اما وارد حوزه سياست كه مي شود مخاطب سرگيجه مي گيرد.
نظري اطلاعات دوام را در باره شناخت شخصيت هاي فرهنگي استان خوب توصيف كرد و گفت: گاهي حتا فكر مي كنيم او شماره شناسنامه اهالي فرهنگ فارس را نيز مي داند و اگر مطالعاتش را در همين حوزه بيشتر كند مي توان اميدوار بود كه او يك منتقد ادبي خوبي شود.
دبير سلسله نشست هاي روزنامه نگار در زوم نيز در اين نشست يادداشت نويسي را يكي از پرطرفدارترين و تاثير گذارترين گونه هاي روزنامه نگاري دانست و ويژگي عمده اين گونه از روزنامه نگاري را كوتاه نويسي توصيف كرد.
فرزاد صدري به تفاوت يادداشت نويسي و مقاله اشاره كرد و گفت:در يادداشت ما با نكته سروكار داريم و در مقاله با مطلب و بر خلاف نويسنده مقاله كه عمدتا نظريه پرداز است نويسنده يادداشت نكات مهم را خيلي هنرمندانه به مخاطب خود ارائه مي دهد.
وي ويژگي كوتاه بودن يادداشت را عاملي دانست تا نويسنده از بيان يك كلمه اضافه نيز پرهيز كند لذا از صفدر دوام خواست براي ويرايش يادداشت هاي خود،آن را با يادداشت هاي ستون نويس هاي حرفه اي مطبوعات مقايسه كند و از بيان كلمات اضافه در يادداشت پرهيز كند.
صدري ،شروع زيبا و پايان بندي استادانه را لازمه كار هر يادداشتي دانست و گفت :اگر پايان يك يادداشت براي شما آغاز يك تلنگر در ذهنتان بود نويسنده يادداشت را تحسين كنيد.
دريافت و انتشار خبر: غلامرضا مالك زاده **
1876