كمك 500 ميليون ريالي استاندار چهارمحال و بختياري به خانواده زندانيان

شهركرد- ايرنا- استاندار چهارمحال و بختياري مبلغ 500 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني براي كمك به خانواده زندانيان استان كمك كرد.

به گزارش ايرنا، قاسم سليماني دشتكي روز پنجشنبه در همايش نسيم مهر چهارمحال و بختياري تاكيد كرد: سال گذشته نيز 440 ميليون ريال از محل اعتبارات استاني به خانواده زندانيان چهارمحال و بختياري اختصاص پيدا كرد.
وي تصريح كرد: تمامي مسئولان دستگاه هاي اجرايي موظفند در راستاي كمك به خانواده زندانيان استان همكاري لازم را داشته باشند.
سليماني دشتكي يادآور شد: كمك نكردن به خانواده زندانيان احتمال افزايش جرم هاي بيشتر در بين خانواده ها و جامعه را افزايش مي دهد، از اين رو مسئولان بايد زمينه جلوگيري از وقوع جرم و پيشگيري از شيوع آن را در جامعه نهادينه كنند.
وي گفت: ايجاد شغل براي زندانيان در محل زندان مي تواند در راستاي كاهش تكرار دوباره جرم پس از آزادي موثر باشد، به همين منظور مهارت آموزي حرفه اي به زندانيان بايستي در اولويت قرار گيرد.
سليماني دشتكي افزود: هيچ مسئولي در كشور علاقمند به وقوع جرم و زنداني شدن افراد نيست، اما رعايت قانون براي قشرهاي مختلف جامعه باعث افزايش امنيت و ارتقاي رضايتمندي عمومي خواهد شد.
رئيس هيأت مديره انجمن حمايت از زندانيان چهارمحال و بختياري نيز گفت: به منظور ارتقاي وضعيت كمك به خانواده زندانيان، علاوه بر اعتبارات مالي به تفكر و انديشه در بخش هاي مختلف نيازمنديم.
احمدرضا بهرامي تصريح كرد: انجمن حمايت از زندانيان بودجه دولتي ندارد و با كمك خيران اداره مي شود.
وي يادآور شد: البته در زمان فعاليت دولت يازدهم كمك هاي دولتي قابل توجهي به انجمن حمايت از زندانيان چهارمحال و بختياري از محل هاي قانوني شده است.
در اين نشست تعدادي از خيران چهارمحال و بختياري كمك هاي نقدي و غيرنقدي خود را به انجمن حمايت از زندانيان استان اهدا كردند.
همايش نسيم مهر چهارمحال و بختياري به مناسبت پنجم خرداد روز ملي حمايت از خانواده هاي زندانيان در شهركرد برگزار شد.
خبرنگار: وحيد رئيسي دهكردي**انتشار: جهانبخش صفري
7362/6021