سازه هاي گلخانه اي پيشرفته با همكاري اسپانيا در هرمزگان احداث مي شود

بندرعباس- ايرنا- رئيس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان با اشاره به اقتصادي نبودن كشت سبزي و صيفي در فضاي باز گفت: با همكاري شركت هاي اسپانيايي سازه هاي گلخانه اي پيشرفته اي در اين استان احداث مي شود.

ناصرحيدري پوري چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: مقدمات احداث اين نوع از گلخانه ها در سفر روز گذشته مديران شركت اسپانيايي' اينينسا گرين هاوس بيلدرز' به هرمزگان و بازديد آنان از توانايي هاي اين استان فراهم شده است.
وي بابيان حجم زياد خسارت هاي وارده به بهره برداران كشت هاي سنتي افزود: براي برون رفت از اين مشكل و همچنين افزايش توليد در واحد سطح تنها راهكار، استفاده از كشت متراكم در قالب گلخانه ها و حذف تدريجي كشت غرقابي محصولات سبزي و صيفي است.
رئيس سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان يادآورشد: درنشست مشترك با اعضاي ستاد گلخانه هاي اين استان و مدير شركت اسپانيايي سازنده سازه هاي پيشرفته گلخانه اي قرار شد امسال 10هكتار سازه گلخانه با سرمايه گذاري بخش خصوصي در شهرستان رودان اجرا شود.
حيدري پوري در ادامه از اسپانيا بعنوان كشور پيشتاز در زمينه ايجاد گلخانه هاي پيشرفته و مقاوم در دنيا نام برد و گفت: با رايزني هاي انجام شده و بازديد كارشناس شركت اينينسا از وضعيت گلخانه هاي هرمزگان تصميم داريم از تجربه و اطلاعات علمي آنها براي مطالعه، اجرا و مسايل فني بهره لازم را ببريم.
مدير بازرگاني شركت اسپانيايي اينينسا نيز در اين نشست با تشريح فني ساخت انواع گلخانه در شرايط مختلف آب و هوايي گفت: با توجه به شرايط اقليمي و آب و هوايي هرمزگان ساخت گلخانه هاي گرمسيري (تروپيك) توصيه مي شود.
پاسكال سانز افزود: گلخانه گرمسيري داراي ارتفاع كمتر از 5متر است و داراي دريچه هايي هستند كه قابليت پوشاندن به وسيله پلاستيك رادارد و فضاي آن به گونه اي است كه تهويه هوا بخوبي انجام مي شود و در مقابل بادهاي شديد و طوفان هاي تا سرعت 100كيلومتر در ساعت مقاوم هستند.
وي افزود: شركت اينستا قبل از احداث سازه ها شرايط آب وهوايي استان را بررسي و در هر منطقه با توجه به شرايط اقليمي آن مكان اقدام به ساخت گلخانه مورد نظر مي كند.
در اطلاعات منتشره سازمان جهاد كشاورزي هرمزگان سطح گلخانه هاي اين استان 161هكتار با توليد سالانه 31هزارتن محصول ذكر شده است.
در اين اطلاعات از افزايش توليد در واحد سطح ، كاهش هزينه هاي توليد، ماندگاري بيشتر محصول، كيفيت بالاي محصول و بازار پسندي محصولات توليدي و كاهش مصرف آب و نهاده هاي كشاورزي از مهمترين مزاياي كشت هاي گاخانه اي عنوان شده است.
از مهم ترين اقلام توليدي گلخانه هاي هرمزگان مي توان از خيار، گوجه فرنگي، بادمجان و فلفل نام برد.
ميزان برداشت محصول گوجه فرنگي و خيار از هرهكتار گلخانه با 10تا 14برابر كشت سنتي و غرقابي به بيش از 300 تا 350تن مي رسد.
از فروردين ماه سال گذشته تاكنون اين براي دومين بار است كه مديران ساخت سازه هاي گلخانه اي با سفر به ايران از استان هرمزگان بازديد و در نشست هاي مشترك با رئيس سازمان جهاد كشاورزي اين استان واعضاي ستاد گلخانه شركت مي كنند.
6149/6048 خبرنگار: رضا گيلاني*انتشار دهنده: علي شريفي