فايننشال تايمز: روحاني گفت كه ايرانيان خشونت و افراط گري را رد كردند

تهران – ايرنا – روزنامه فايننشال تايمز نوشت: روحاني پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ايران گفت كه ايرانيان تعامل با جهان را بر خشونت و افراطي گري ترجيح دادند.

به گزارش روز شنبه ايرنا، روزنامه فايننشال تايمز در پوشش اخبار انتخابات رياست جمهوري ايران به سخنراني حسن روحاني در صداوسيما اشاره كرد و افزود: روحاني كه پيشتر اين انتخابات را يك همه پرسي براي انتخاب مسير سياست داخلي و خارجي جمهوري اسلامي توصيف كرده بود، گفت كه ايرانيان تعامل با جهان را بر خشونت و افراطي گري ترجيح دادند.
به نوشته فايننشال تايمز، روحاني افزود: امروز ايران سربلندتر از هر زمان ديگر آماده گسترش روابط خود با جهان برپايه احترام متقابل و منافع ملي خود است.
' امروز دنيا به خوبي مي داند كه ملت ايران مسير زندگي در تعامل با جهان به دور از خشونت و افراطي گري را برگزيده است.'
اين روزنامه همچنين به سخنان روحاني در خصوص انتخابات اشاره كرد و نوشت:‌ آقاي روحاني گفت انتخابات نشان داد كه ايرانيان 'بازگشت به گذشته' را رد كردند و ادامه راه اصلاح را برگزيدند.
حسن روحاني با بيش از 23 ميليون راي و اختصاص 57 درصد آرا به عنوان رئيس جمهور منتخب مردم ايران معرفي شد.
شبد**ع.آ**1010
مترجم:عليرضا آقازاده**انتشار:حسن معظمي