روابط عمومي كار آمد عاملي براي پيشرفت و تعالي سازمان

اراك - ايرنا - روابط عمومي كارآمد عاملي براي ارتباط، معرفي دستاوردها و پيشرفت سازمان ها است و ظرفيت موثري در راهبري افكار عمومي و اطلاع رساني هدفمند است.

روابط عمومي مجموعه‌اي از اقدامات و كوشش ها است كه هر سازمان براي برقراري ارتباط موثر و هدفمند با گروه‌هايي كه با سازمان در ارتباط هستند انجام مي‌دهد.
بيشتر سازمان ها كه با افكار عمومي سر و كار دارند، نيازمند تصوير روشني از خود نزد جامعه هستند، و اين مهم از طرق روابط عمومي حرفه اي محقق مي شود.
فعالان حوزه روابط عمومي به طور عموم توجه خود را به ساختن مناسبات با كساني معطوف مي‌كنند كه به همسازي با آن ها بينجامد.
كاركنان روابط عمومي بايد بدانند كه چطور به شكلي شفاف در لايه هاي ارتباطي بدرخشند و پيوست هايشان را بر مبناي داشته ها، تجزيه و تحليل امور وابسته به سازمان مطرح كنند كه بهترين نتيجه و همگرايي به نفع مجموعه آنان حاصل شودو موضوعات به بهترين شكل رفع و رجوع شود.
تجربه تجزيه، تحليل و قدرت بيان به دليل اراتباط پيوسته روابط كارشناسان روابط عمومي با كاكنانسازمان ها و افراد ديگر براي انتقال اهداف و سياست هاي سازمان و برقراري ارتباط و حل مشكلات احتمالي مشتريان و موكلان خود است.
روابط عمومي بايد در قامت يك نهادي فعال، پويا و استاندارد و كارآمد بتواند با طراحي مهندسي افكار عمومي و بهره گيري از شيوه هاي نوين ارتباطي و اطلاع رساني به نيازهاي مخاطبان درون و برون سازماني پاسخ گويد و رضايتمندي حداكثري را در راستاي پيشرفت و تعالي سازمان متبوعش به ارمغان آورد.
كارشناسان اين حوزه معتقد هستند: بهره گيري از افراد توانمند در روابط عمومي ها سازمان ها براي معرفي هرچه بيشتر دستاوردها سازمان ها و ارتباط با رسانه ها و مطبوعات مي توانند نقش مهم در پيشرفت و توسعه سازمان ها باشد.
27 ارديبهشت ما با عنوان روز روابط عمومي نامگذاري شده و اين مناسبت در كشور جداي از آنكه روابط عمومي و اهميت و نقش كاركردهاي آن را در سطح افكار عمومي مطرح مي كند، مي تواند بستري را فراهم كند كه با طرح موانع پيش روي اين علم و حرفه، موقعيتي براي باز مهندسي واحدهاي روابط عمومي در كشور فراهم آورد.
برگزاري آيين هاي خاص در روز ارتباطات همانند ساير روزها و مناسبت ها تنها بهانه و دستمايه اي براي توجه بيشتر به روابط عمومي است و اميد است اين توجه و اهميت موجب شود روابط عمومي بعد از نيم قرن تلاش و كوشش در كشور به جايگاه واقعي خود برسند.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري استان مركزي نيز در اين خصوص گفت: روابط عمومي سازمان ها با مسئوليت ها و وظايف فرواني در حوزه ارتباطات مردمي، تبليغات و اطلاع رساني، تشريفات، تحقيقات، افكار سنجي و پژوهش رو به رو هستند كه يكي از مهمترين وظايف كه مي تواند نقطه قوتي براي روابط عمومي ها باشد حوزه اطلاع رساني است.
مصطفي عرب افزود: روابط عمومي كارآمد با ارتباط هرچه بيشتر با رسانه ها، سازمان ها و اداره هاي ديگر زمينه معرفي دستاوردها و فعاليت هاي سازمان ها مطبوع خود را در جامعه فراهم و زمينه رشد و پيشرفت آن را فراهم كنند.
وي ادامه داد: موانع و كاستي هايي وجود دارد كه در حوزه روابط عمومي هاي استان دستيابي به اهداف نتوانسته در حد مطلوب باشد و مي طلبد با بسط ظرفيت هاي علمي و حرفه اي و تقويت زيرساخت ها و ابزار نوين روز به روز توفيق در اين بخش افزايش يابد.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري استان مركزي افزود: روابط عمومي هاي اين استان شدت و ضعف هايي دارند و بسياري از اين قشر با دارا بودن فن، هنر، علم و عشق، عاشقانه و با علاقه اين حرفه را دنبال مي كنند اما بخشي نيز در مرحله اول به عنوان يك شغل به آن حرفه نگاه مي كنند.
وي گفت: اگر در تمام امور روابط عمومي ها بحث هنر، علم، فن و علاقه اضافه شود، فضاي روابط عمومي ها بهتر مي شود و مي توان عملكردهاي خوبي را شاهد بود.
مديركل روابط عمومي و امور بين الملل استانداري مركزي اظهار كرد: بحث گفتمان سازي در روابط عمومي ها يك اصل مهم است كه بايد به آن پرداخته شود و راه هايي ايجاد شود كه روابط عمومي ها غير از فضاي معمولي و اداري به يك فضاي علمي و دانشگاهي تبديل شوند.
وي عنوان كرد: در اين راستا يكي از بهترين اقدام ها، تشكل سازي است و مي طلبد كه فرآيند با يكديگر كار كردن در روابط عمومي ها ايجاد شود تا اين مهم مورد توجه قرار گيرد.
مسئول روابط عمومي دامپزشكي استان مركزي در اين خصوص گفت: نامگذاري يك روز به عنوان روابط عمومي يكي از اقدامات مناسب است كه در چند سال اخير در كشور انجام شدهو آن را بايد به فال نيك گرفت كه دولت، كارشناسان و صاحب نظران روابط عمومي روزي را به اين امر اختصاص داده اند.
عبدالله فراهاني افزود: اگر چه روابط عمومي به عنوان مغز متفكر يك سازمان محسوب مي شود ولي نسبت به ساير قسمت هاي ديگر سازمان ها رشد و تعالي نداشته و نياز است به جايگاه واقعي ارتقا پيدا كند.
وي ادامه داد: براي اينكه نهاد روابط عمومي موفق شود و به رشد، تعالي و بالندگي لازم برسد بايد دولت توجه بيشتر به اين حوزه داشته باشد و اين توجه زماني به هدف نزديك مي شود كه دولت و مسئولين امر، روابط عمومي را در برنامه ريزي و بودجه ريزي به عنوان يك واقعيت انكار ناپذير در هر وزارتخانه، سازمان و نهاد ديده و براي آن متناسب با موضوعات كاري و فعاليت ها به شايستگي تعريف و براي آن كد مالي در بودجه نويسي تعريف كنند.
مسئول روابط عمومي دامپزشكي استان مركزي افزود: در صورت تحقق اين مهم مي تواند به آينده روابط عمومي ها اميدوار بود زيرا روابط عمومي در يك سازمان كه با بيش از 45 نوع فعاليت متنوع دست و پنجه نرم مي كند بدون جايگاه مالي، اعتباري به فعاليت مشغول است نمي توان انتظار داشت انتظارات سازمان ها در حوزه اطلاع رساني، ارتباط با مخاطبين و انتظارات درون و برون سازماني را برآورد كند.
فراهاني افزود: برخي از مديران سازمان ها با اعتقاد و باوري مثبتي كه به فعاليت هاي روابط عمومي دارند از هر گونه مساعدت نسبت به آن دريغ نمي كنند و با حمايت و پشتيباني از روابط عمومي در واقع اهداف سازماني خود را به پيش مي بردند كه ضمن ارايه خدمت بيشتر درون و برون سازماني آن را به اهداف خود نزديك تر مي كند.
وي ادامه داد: براي اينكه از سلايق در خصوص اين نهاد جلوگيري شود نياز است مسئولان دولتي، شوراي اطلاع رساني دولت، انجمن هاي متخصصين روابط عمومي ها، شوراي اطلاع رساني استان ها، كارشناسان و صاحب نظران و اساتيد و دانشجويان اين رشته بازنگري در ساختار، جايگاه، تعريف پروژه، موافقتنامه سالانه، كد مالي و نيروهاي آموزش ديده و تجهيز اين بخش به فناوري جديد را در دستور كار خود قرار دهند.
مدير روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي گفت: ضعف اطلاع رساني در حوزه روابط عمومي ها يك مشكل بزرگ است و در حوزه صنعت، معدن و تجارت بنا به دلايلي اطلاع رساني خوب صورت نمي گيرد كه اين مهم به دليل مجموعه اي از عوامل ايجاد شده كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
ابوالفضل اعتماد پور افزود: برخي رسانه ها تنها در بخش رپورتاژ و آگهي فعاليت مي كنند و خبرنگاران دست به قلم و توانا كمتر ديده مي شود.
وي ادامه داد: توقع است افرادي كه هزينه هايي را در خصوص آگهي و رپورتاژ دريافت مي كنند نگاه تحليلي هم در آن حوزه ارائه دهند، اخبار در مطبوعات استان به كپي شدن ختم مي شود كه البته بخشي از ضعف از سوي ساختار روابط عمومي ها و بخشي از سوي رسانه است.
مدير روابط عمومي سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مركزي خاطر نشان كرد: روابط عمومي و رسانه ها نبايد جدا از يكديگر باشند و تعامل اين دو بخش بايد روز به روز افزايش يابد.
اعتماد پور ادامه داد: نياز است پست سخنگو در دستگاه ها و نهادهاي مختلف، به منظور كاستن از مشكلات ارتباطي با رسانه ها حل شود.
وي بيان كرد: يك سخنگو مجبور است براي پاسخگويي به امور مختلف اطلاعات خود را به صورت مداوم به روز كند و خيلي از مسائل از اين طريق پاسخ داده مي شود.
وي گفت: خبرنگاري كه در هر حوزه خبري وارد مي شود بايد از حداقل ادبيات اوليه آن حوزه آگاه باشد و اين مهم نياز و توجه ويژه به آموزش خبرنگاران را دو چندان مي كند.
مدير گروه رشته روابط عمومي در دانشگاه علمي و كاربردي فرهنگ و هنر اراك گفت: روابط عمومي ها در يك سازمان بسته به نگاه مديران به نهادي فرهنگي و اطلاع رسان و يا تبليغاتي تبديل مي شوند هرگاه مدير يك سازمان از بينش فرهنگي و ارتباط برخوردار باشد، روابط عمومي به جايگاه واقعي خود دست مي يابد و اگر مدير اعتقادي به اين مسئله نداشته باشد اين نهاد به حاشيه رانده شده و به يك بنگاه تبليغاتي تبديل مي شود.
مجيد سعادت زاده افزود: در اين ميان نقش مدير روابط عمومي به عنوان كارشناس اين رشته بي تاثير است و هرگاه مدير روابط عمومي از بينش كافي در خصوص ارتباطات برخوردار نباشد،اگر مقام ارشد سازمان به دنبال برقرار ارتباط و اطلاعات باشد اين نهاد را نا كارآمد مي سازد.
وي ادامه داد: ارتقاي جايگاه روابط عمومي در سازمان ها با كارآمدي مديران روابط عمومي و نگاه مديران ارشد سازمان ها به اين نهاد رابطه مستقيم داشته و هرگاه يكي از آن ها از اين مهم مستثني شود تقابل به وجود آمده و تنزل جايگاه نهاد روابط عمومي را در پي دارد.
اين پژوهشگر روابط عمومي بيان كرد: روابط عمومي يك فعاليت فرهنگي و از وظايف اصلي و مهم مدير يك سازمان است كه به اين نهاد سپرده شده است و بايد در كنار ديگر نهادهاي يك سازمان ديده شود و همانند ديگر نهادهاي يك سازمان از حمايت هاي و پشتيباني هاي مالي، اداري و نيروي انساني متخصص برخوردار شود.
سعادت زاده خاطر نشان كرد: روابط عمومي ها در شرايط فعلي بر اساس نياز ارتباطي و فرهنگي سازمان ها شكل نگرفته بلكه بر اساس نياز اداري و ضرورت در سازمان ها فعاليت دارند و بر اين اساس پس از نيم قرن از تشكيل آن ها هنوز نتوانسته اند جايگاه اصلي خود را در سازمان ها به دست آورند.
وي ادامه داد: روابط عمومي ها نوين در سازمان هاي دولتي فعاليت هاي سنتي را با استفاده از ابزار نوين اطلاعاتي انجام مي دهند اگر چه پيشرفت فناوري به فعاليت هاي اين نهاد سرعت بخشيده ولي تاثيري در نحوه اطلاع رساني و به روز رساني آن نداشته است.
مدير گروه رشته روابط عمومي در دانشگاه علمي و كاربردي فرهنگ و هنر اراك گفت: جايگاه و شرايط جامعه تغيير كرده و مردم در كنار خريدار محصولات و خدمات از سازمان ها خواهان كسب اطلاعات نيز هستند و براي اينكه سازمان ها بتوانند در جامعه حضور فعال داشته باشند بايد از روابط عمومي هاي كارآمد و بروز بهره مند باشند.
عباس خسرواني مدرس روابط عمومي گفت: در مثلث افكار عمومي، رسانه و سازمان، روابط عمومي بخشي از سازمان است كه نماينده سازمان و وكيل مدافع بين مردم و كاركنان در سازمان است.
وي ادامه داد: روابط عمومي تكليف خطير دوسويه را بر عهده دارد و يكي از عوامل موثر در سرنوشت و پيشرفت هر موسسه، گروه و فرد است كه آن ها را در رسيدن به هدف هايشان كمك مي كند.
اين مدرس روابط عمومي افزود: داشتن اطلاعات موثق، دقيق و به موقع از بزرگترين سرمايه هر سازمان است و حيات يك سازمان به داشتن ارتباط دو سويه درون سازماني و برون سازماني و كسب اطلاعات به روز و مفيد است كه اين مهم لزوم وجود يك روابط عمومي كارآمد را مشخص مي كند.
خسرواني اظهار كرد: روابط عمومي نه تنها بايد از تحولات زمان خويش تاثير پذيرد بلكه ضرورت ايجاب مي كند كه خود به عنوان عامل موثر در فرآيند مداوم اصلاحات و تغييرات مثبت اجتماعي نقش آفريني كند.
اين استاد ارتباطات گفت: روابط عمومي به عنوان يك جريان هميشه پويا در عرصه جهاني، ملي و منطقه اي مي تواند نگاه جامعه و به ويژه مسوولان را به خود معطوف كند نگاهي كه نيازمند توجه است و چشم پوشي از آن غير قابل انكار است.
وي بيان كرد: به حاشيه بردن روابط عمومي در سازمان مي تواند براي آن مجموعه تبعات ناگواري داشته باشد در حال حاضر اين نهاد مؤثر در ايران با نوعي مظلوميت رسانه اي و فرهنگي مواجه است كه به نظر معيارهاي غالب در جامعه ما بي توجهي به ارزش هاي نهفته در كار روابط عمومي هاست به طوري كه اين امر باعث شده كه در بسياري از سازمان ها، بخش روابط عمومي تبديل به بخش تبليغات سازمان شود و كمتر به مفاهيم و ارتباطات دوسويه بپردازد.
اين استاد ارتباطات بيان كرد: صاحب نظران معتقدند اگر نقش روابط عمومي را در ايجاد يا تقويت فرهنگ توسعه، بومي كردن سرمشق هاي توسعه، كشف و معرفي ظرفيت هاي جامعه، بازآفريني فرهنگي، حفظ تعلق و پيوستگي بدانيم در اين صورت روابط عمومي بايد بتواند از هر نوع گسستگي و ناپيوستگي جلوگيري كند و يا حد اقل كاهش دهنده فاصله و شكاف ميان جامعه و دستگاه هاي اجرايي باشد.‏
خسرواني گفت: بايد قبول كرد كه روابط عمومي در كشور ما آن گونه كه بايسته و شايسته است به جايگاه واقعي خود دست نيافته هر چند كه در اين رابطه پيشرفت هاي محسوسي صورت گرفته اما نسبت به ساير كشورهاي جهان مي توان گفت كه ما هنوز در ابتداي راه هستيم.
وي ادامه داد: در ابتداي همين راه بايد گفت اين روزها در اكثر سازمان ها و نهادها، روابط عمومي ها با بي مهري روبه‌رو شده اند و اين بي مهري به روابط عمومي، زماني براي مديران وسازمان ها مشكل آفرين خواهد شد.
1955/6013/خبرنگار: مهدي عظيمي***انتشاردهنده:مژگان حيدري