محسن هاشمي سرليست تشكل جهادگران ايران در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران شد

تهران - ايرنا - شوراي مركزي جهادگران ايران اسلامي در نشست فوق العاده خود با اكثريت آرا 'محسن هاشمي' را به عنوان سرليست اين تشكل در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر تهران دوره پنجم انتخاب كرد.

'وهاب عزيزي' دبيركل جهادگران ايران اسلامي سه شنبه شب با اشاره به نشست عصر سه شنبه تشكل جهادگران به خبرنگار ايرنا گفت: رويكرد اين تشكل در انتخابات شوراهاي اسلامي شهر كاملا تخصصي، برنامه محور و شايسته گزيني است و هيچگونه نگاه حزبي و گروهي در انتخاب افراد وجود ندارد.
وي يادآوري كرد: محسن هاشمي با در نظر گرفتن تجربه مديريت موفق در توسعه مديريت مترو، برخورداري از شخصيت متعادل و فرهيخته و داشتن نگاه جامعه محور فراگير و آينده نگر به عنوان سر ليست جهادگران ايران اسلامي انتخاب و ليست جهادگران ايران اسلامي روز پنجشنبه با سر ليستي 'محسن هاشمي' اعلام خواهد شد.
شبس/6084/**شبس*1488 * خبرنگار: امير خان زاده* انتشاردهنده: بهمن بامداد**