شكوفايي اقتصادي با استفاده صلح آميز از فناوري هاي نوآورانه محقق مي شود

تهران- ايرنا- رئيس انجمن آسيايي پارك هاي علمي (ASPA) با بيان اين كه امروزه اقتصاد به صورت جهاني و به هم پيوسته درآمده و هر كشوري به ديگر كشورها وابسته است، گفت: شكوفايي اقتصادي كشورها از طريق استفاده صلح آميز از فناوري هاي نوآورانه محقق مي شود.

به گزارش خبرنگار علمي ايرنا، پروفسور هيروهيسا يوشيدا Hirohisa Uchida روز سه شنبه در افتتاحيه دوازدهمين نشست سران پارك هاي علم و فناوري عضو انجمن آسيايي پارك هاي علمي (ASPA) ، از علم، فناوري و نوآوري به عنوان عامل ضروري در ارتقاي اقتصاد، كاميابي و موفقيت جوامع ياد كرد و گفت: نوآوري، صرفا يك اختراع ساده نيست بلكه يافته اي جديد يا فرآيندي است كه ارزش ها و جوامع ما را به كلي متحول مي كند.
يوشيدا كه رئيس پارك علمي كاناوا در ژاپن است، تصريح كرد: هرگونه يافته علمي و فناورانه، همانند تيغ دو لبه با لبه هاي تيز و برنده از جنبه هاي خوب و بد است و همگي مي دانيم كه هر نوآوري حاصل از دانش و فناوري داراي آثار و نتايج مثبت و منفي روي جوامع ماست.
وي همچنين با يادآوري اينكه آسپا يك موسسه راهبردي براي اشتراك دانش و مبادله فناوري در آسيا به شمار مي آيد، بيان داشت: آسپا بر موانعي كه براثر تفاوت هاي شديد فرهنگي، مذهبي، نژادي، مليتي، سياسي و تاريخي در مناطق مختلف آسيايي ممكن است ايجاد شود، غلبه خواهد كرد.
رئيس انجمن آسيايي پارك هاي علمي تاكيد كرد: آسپا به تنوع و تفاوت هاي ميان اعضايش احترام مي گذارد و به عنوان يك پلتفرم جهاني براي همكاران خود عمل خواهد كرد، زيرا معتقديم تبادل عقايد خلاقانه متنوع و همكاري متقابل ما براي پيشرفت و شكوفايي اقتصادي، امري ضروري است.
وي همچنين از دكتر محمدجعفر صديق رئيس پارك علم و فناوري دانشگاه تهران به خاطر تقبل ميزباني اين نشست تشكر كرد و اظهار داشت: اين دوره از نشست سران با موضوع 'شكوفايي اقتصادي از طريق علم، تكنولوژي و نوآوري' برگزار مي شود.
دوازدهمين نشست سران پارك هاي علم و فناوري عضو آسپا روز سه شنبه با حضور دكتر وحيد احمدي معاون پژوهشي و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، رئيس، مديركل و برخي اعضاي خارجي و ايراني اين انجمن آسيايي و ناظران اروپايي آسپا از روسيه و آلمان برگزار شد.
به گزارش ايرنا، ASPA يك سازمان غير دولتي بين المللي است كه سال 1997 در ژاپن با هدف دستيابي به توسعه مشترك در زمينه هاي علمي، فناوري، صنعتي و اقتصادي در منطقه آسيا تاسيس شد.
اين انجمن آسيايي در تلاش است با ارائه يك الگوي جديد براي صنعت آسيا و ايجاد اتفاق نظر اقتصادي در آسيا با گردهم آوردن سازمان هاي نوآورانه، شركت ها و افراد با يكديگر، به توسعه صنعتي و اقتصادي در جوامع كشورهاي عضو كمك كند.
دستيابي به اين اهداف از طريق برنامه هايي همچون برگزاري رويدادهاي بين المللي كه مي تواند تبادل تجربه و دانش، اجراي پروژه هاي مختلف و به اشتراك گذاري منابع صنعتي و اقتصادي به صورت شبكه اي به همراه داشته باشد، دنبال مي شود.
جمهوري اسلامي ايران پيش از اين نيز در سال هاي 1390 در شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان و 1393 در پارك علم و فناوري دانشگاه شيراز، ميزبان كنفرانس بين المللي پارك هاي علم و فناوري آسيا بود.
علمي**1055**
خبرنگار : زينب كارگر **انتشار: زهره محتشمي پور
براي اطلاع از اخبار متنوع علمي و فناوري، با كانال علمي ايرنا در تلگرام همراه شويد:
irnaelm@
https://telegram.me