زنگنه: در قرارداد كرسنت هیچ جریمه ای نشدیم/قدرتمندانه در حال دفاعیم

تهران- ایرنا- وزیر نفت در واكنش به اظهارات یكی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره تلویزیونی عصر امروز(جمعه) تصریح كرد: «در مورد كرسنت هیچ جریمه ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاع هستیم.»

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یكی از نامزدهای ریاست جمهوری در مناظره عصر امروز گفت: «ما قرارداد كرسنت داشتیم كه به خاطر آن 14.5 میلیارد دلار جریمه شدیم؛ می گوییم به خاطر كرسنت جریمه شدیم، كرسنت بد است اما به دلیل عدم اجرای آن در دولت نهم و دهم جریمه شدیم.»
بیژن زنگنه در این رابطه در واكنشی تلگرامی تصریح كرد: «ما در مورد كرسنت هیچ جریمه ای نشده ایم و قاطعانه و قدرتمندانه در حال دفاعیم. البته به دلیل ضعف دولت گذشته ما به عدم اجرای قررارداد محكوم شدیم».
در این رابطه حسن روحانی دیگر نامزد ریاست جمهوری نیز در این مناظره تلویزیونی تاكید كرد: «پرونده كرسنت در مرحله داوری است و هنوز به پایان نرسیده است و رقم‌ها نیز این ارقامی كه در شایعات گفته می‌شود، نیست.»
اقتصام** 9189** 2023
خبرنگار: اسماعیل داودی ** انتشار: لطیف نكوئی