پرداخت تسهيلات ارزان قيمت اشتغالزا در آستارا ضروري است

آستارا - ايرنا - فرماندار آستارا گفت: پرداخت تسهيلات قرض الحسنه و ارزان قيمت نقش مهمي در تحولات اقتصادي دارد و بايد زمينه اختصاص آن به اين شهرستان فراهم شود .

به گزارش روز پنجشنبه خبرنگار ايرنا ، يونس رنجكش در ديدار با مدير شعب بانك قرض الحسنه رسالت استان گيلان در فرمانداري آستارا افزود: در بندر آستارا زمينه هاي خوب اشتغال با سرمايه هاي خرد وجود دارد و موسسات و بانك ها با پرداخت تسهيلات با بهره هاي كم مي توانند كمك مناسبي در رشد و بالندگي اقتصاد و رفع مشكلات مردم بكنند.
وي ادامه داد: هرگونه سرمايه گذاري و پرداخت تسهيلات به صاحبان حرفه و متقاضيان كسب و كار در آستارا بازدهي و برگشت خوبي دارد و بانك ها با ايجاد فرصت هاي جديد در ارائه تسهيلات و اصلاح برخي روش ها مي توانند از اين خدمات بهره دو طرفه ببرند.
فرماندار آستارا همچنين خواستارا ايجاد شعبه بانك قرض الحسنه رسالت در آستارا شد و بر همكاري خود در اين رابطه اعلام آمادگي كرد.
مدير شعب بانك قرض الحسنه رسالت نيز در اين ديدار با قدرداني از حمايت فرمانداري آستارا از اين بانك، به تشريح برنامه ها و هدف هاي بانك قرض الحسنه رسالت پرداخت و گفت: بانكـداري اجتماعـي حلقـه مفقوده بـازار كسـب و كار در ايـران است.
محمدرضا احمدي ادامه داد: نبود سـرمايه كافي از مشكلات اساسـي فعالان اقتصـادي كلان و خـرد اسـت و يكـي از روش هـاي كمـك بـه كسـب و كار كلان، اسـتفاده از صندوق هـاي اعتبـاري ملـي و كمك هـاي دولتـي اسـت اما در كسـب و كار خـرد، فعـال اقتصـادي نياز بـه مبلغي محـدود براي آغـاز و توسـعه كار دارد و قرض الحسـنه در اين خصوص مفيد است.
وي بانـك قرض الحسـنه رسـالت را حامي حقيقـي كسـب و كارهـاي خـرد در سـال هاي گذشـته اعلام كرد و گفت: اين بانك توانسـته اسـت قدم هـاي مثبتـي بـردارد و بـي شـك ادامـه ايـن رونـد مي توانـد بـه شـكل گيري كسـب و كارهـاي خانگـي و كوچـك كمـك كنـد.
وي تاكيد كرد: رسالت، تنها بانك خصوصي است كه در امر قرض الحسنه فعاليت مي كند و در قبال سپرده هايش سود نمي دهد و نمي گيرد و تسهيلاتش بدون سود و با دو درصد كارمزد ساليانه است.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري اذربايجان قرار دارد.
دريافت خبر: عيسي پاشاپور ** انتشار : نصراله ابراهيمي
7124/6070