آغاز ارایه تسهیلات بدون سپرده خرید مسكن به زوجین / قدرت خرید 20 میلیون تومان افزایش یافت

تهران - ایرنا - شورای پول و اعتبار با هدف كمك به رونق تولید و اشتغال در جامعه، تقویت تامین مالی بخش مسكن، افزایش قدرت خرید مسكن خانوارها با ارایه تسهیلات بدون سپرده خرید مسكن به زوجین موافقت كرد و سقف آن را 200 میلیون ریال( 20 میلیون تومان) تعیین كرد.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از بانك مركزی، شورای پول و اعتبار در نشست اخیر خود كه شامگاه سه شنبه (12 اردیبهشت) برگزار شد، مقرر كرد سقف تسهیلات بدون سپرده جعاله مسكن به 200 میلیون ریال برای یك پلاك ثبتی توسط بانك‌های تجاری و بانك مسكن افزایش یابد.
این شورا همچنین با اعطای تسهیلات خرید مسكن بدون سپرده به زوجین توسط بانك‌های تجاری و بانك مسكن، تا سقف مبالغ زیر بر روی یك پلاك ثبتی، مشروط به رعایت تعادل منابع و مصارف بانك موافقت كرد.
سقف تعیین شده جدید شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:
- شهر تهران معادل یك میلیارد ریال (هریك از زوجین حداكثر 500 میلیون ریال)
- مراكز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 800 میلیون ریال (هریك از زوجین حداكثر 400 میلیون ریال)
- سایر مناطق شهری معادل 600 میلیون ریال (هریك از زوجین حداكثر 300 میلیون ریال).
به این ترتیب با افزایش سقف تسهیلات بدون سپرده قابل اعطا به زوجین زمینه افزایش قدرت خرید مسكن برای زوجین فراهم می شود.
بانك مسكن نیز مجاز است، به تسهیلات گیرندگان مسكن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسكن (علاوه بر سقف‌های مصوب از محل اوراق مذكور)، در حالت انفرادی تا سقف 100 میلیون ریال و برای زوجین تا سقف 200 میلیون ریال تسهیلات خرید مسكن بدون سپرده پرداخت كند.
به این ترتیب بانك مسكن می‌تواند به استفاده كنندگان تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم مسكن علاوه بر سقف تسهیلات فعلی، مبلغ 100 میلیون ریال برای خرید مسكن انفرادی و مبلغ 200 میلیون ریال برای خرید مسكن توسط زوجین پرداخت كند.
این شورا همچنین با تجمیع تسهیلات فروش اقساطی مسكن از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسكن، پس‌انداز مسكن جوانان و صندوق پس‌انداز ساخت مسكن با تسهیلات مسكن بدون سپرده، حداكثر معادل سقف تسهیلات خرید مسكن بدون سپرده بر روی یك واحد مسكونی برای بانك مسكن موافقت كرد.
بر این اساس به منظور مساعدت به دارندگان انواع حساب‌های صندوق پس‌انداز مسكن كه تا كنون از تسهیلات استفاده نكرده‌اند، این امكان برای آنها فراهم می‌شود تا ضمن استفاده از امتیاز تسهیلات حساب خود، مابه‌التفاوت تا سقف 600 میلیون ریال از محل تسهیلات بدون سپرده دریافت كنند.
این شورا با تجمیع امتیاز تسهیلات برای زوجین دارنده حساب پس‌انداز مسكن جوانان بانك مسكن، منوط به رعایت سقف اعطای تسهیلات متناسب با هر حساب (براساس امتیاز حاصله زوجین) برای اعطای تسهیلات مسكن برای یك پلاك ثبتی موافقت كرد.
با این مصوبه زوجین دارنده حساب های پس‌انداز مسكن جوانان می‌توانند طبق امتیاز حساب خود و رعایت حداكثر سقف تسهیلات متعلقه به آن حساب، به طور مشترك برای خرید یك واحد مسكونی اقدام كنند.
به عنوان مثال زوج و زوجه دارای امتیاز تسهیلات انفرادی هركدام 400 میلیون ریال می‌توانند به صورت مشترك 800 میلیون ریال تسهیلات خرید روی یك واحد مسكونی دریافت كنند.
با توجه به رسالت بانك توسعه تعاون در اعطای تسهیلات به تعاونی‌ها و همچنین در جهت ایجاد تحرك در بخش مسكن، با درخواست آن بانك برای اعطای تسهیلات ساخت و خرید مسكن به تعاونی‌های مسكن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات بانكی، موافقت شد.
بر این اساس، مصوبه 29 اردیبهشت ماه پارسال شورای پول و اعتبار بابت امكان اعطای تسهیلات خرید مسكن تا سقف تسهیلات در شهر تهران معادل 600 میلیون ریال، مراكز استان و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت معادل 500 میلیون ریال، سایر مناطق شهری معادل 400 میلیون ریال برای بانك توسعه تعاون قابل اجراست.
همچنین امكان اعطای تسهیلات ساخت تا 80 درصد هزینه ساخت مسكن به بانك توسعه تعاون نیز تسری می‌یابد. به این ترتیب، بانك توسعه تعاون می‌تواند نسبت به اعطای تسهیلات خرید و ساخت مسكن به تعاونی‌های مسكن اقدام كند.
لازم به توضیح است افزایش سقف‌ فردی تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (بجز برای حساب‌های تعهدی بانك مسكن) با رعایت تعادل منابع و مصارف بانك‌های عامل قابل اقدام است.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
اقتصام**2025**1561**تنظیم: لیلا جودی**انتشار: مژگان توانا