۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶،‏ ۱۳:۴۱
کد خبر: 82513531
۰ نفر
مشاركت شوراها زمينه ساز تحقق شعار سال

اروميه- ايرنا- اقتصاد به عنوان يك موضوع مرتبط با معيشت مردم همواره از سوي رهبري مورد تاكيد قرار گرفته و در آستانه انتخابات رياست جمهوري به سكه رايج تبليغات انتخاباتي تبديل شده اما مقاوم سازي اقتصاد در عرصه عمل نيازمند عزم همگاني و مشاركت پذيري مردم و برخي از نهادهاي مدني از جمله شوراهاي اسلامي شهر و روستاست.

به گزارش ايرنا تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاه هاي ذيربط و اقدام در خصوص تشكيل انجمن ها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاوني هاي توليد، توزيع و مصرف به عنوان بخشي از وظايف اين نهاد مردمي مطرح است.
مجال گفت و گوي خبرنگار ايرنا با برخي از نامزدهاي انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در آذربايجان غربي فرصتي را براي بررسي ديدگاه هاي داوطلبان ورود به اين نهاد مردمي در ارتباط با اقتصاد مقاومتي فراهم مي كند.
داوطلب شوراي اسلامي شهر اروميه با مدرك تحصيلي كارشناس ارشد تعليم و تربيت معتقد است كه شورا به عنوان يك نهاد مردمي مي تواند با بهره گيري از امكانات شهري و توان مردمي در ترويج فرهنگ كار و افزايش رغبت به سرمايه گذاري سهم عمده اي داشته باشد.
يكي ديگر از اين داوطلبان كه داراي مدرك كارشناس ادبيات است، گفت: نقش شوراهاي اسلامي در توسعه بخش گردشگري و فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي برجسته است و توسعه اين بخش ها، اشتغالزايي را به دنبال خواهد داشت.
وي با تاكيد بر نقش شورا در زيباسازي و توسعه زيرساخت هاي گردشگري در شهر و روستا ادامه داد: جذب گردشگران داخلي و خارجي موجب روانه شدن منابع مالي به كشور و استان شده و به گام مهمي براي تحقق شعار سال در جامعه تبديل مي شود.
عضو فعلي شوراي اسلامي شهر كه داراي ليسانس مديريت است، گفت: شوراي اسلامي شهر كارآمدترين پارلمان شهري براي تحقق شعار سال است و مي توانند با فعاليت ترويجي بسياري از ظرفيت هاي منطقه اي از جمله كشاورزي را به فرصتي براي اشتغال زايي و توليد تبديل كند.
وي با اشاره به اينكه امروزه اشتغال و توليد دغدغه اصلي نظام، دولت و به تبع آن دغدغه اصلي شوراها و شهرداري هاست، افزود: نقش شوراي اسلامي شهر و روستا در تحقق شعار سال را مي توان در فعاليت هاي فرهنگي و فراهم سازي زمينه هاي سرمايه گذاري خلاصه كرد.
مديركل فرهنگي و اجتماعي استانداري آذربايجان غربي نيز گفت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا، بخش تصميم ساز و تصميم گيرنده در حوزه هاي مديريتي هستند و طيف گسترده اي از فعاليت هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و عمراني را مديريت مي كنند.
هوشنگ عطاپور با اشاره به اينكه شهرها و روستاها چه در گذشته و چه در دنياي مدرن، داراي روح و جان و پويايي است، ادامه داد: هويت شهري و روستايي براي شوراهاي اسلامي شهر و روستا كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي تعريف مي كند.
وي اضافه كرد: شهر هم در جايگاه توليد كننده و هم مصرف كننده كالا و خدمات، بخشي از توليد ناخالص داخلي و ارزش افزوده را بر عهده دارد و مغز توسعه‌اي جامعه در محيط شهري رشد پيدا مي كند.
وي افزود: مهمترين نقش شوراهاي اسلامي شهر و روستا فرهنگ سازي براي تحقق شعار سال و ايجاد بستر فرهنگي و اجتماعي براي گرايش جوانان به خلاقيت و نوآوري در عرصه هاي توليدي است.
مدير كل فرهنگي و اجتماعي استانداري اضافه كرد: جوانان ما نبايد به دنبال مشاغل پشت ميزي باشند و بايد كسب و كار متنوع بر پايه دانش و مهارت را در شهرها و روستاها راه اندازي كنند.
وي ادامه داد: در اين بين مجموعه شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز براي توسعه فرهنگي و عمراني شهر بايد از ظرفيت جوانان استفاده كنند و به جوانان و ظرفيت هاي فكري و ابداعي آنان توجه كرده و از توليدات جوانان كار آفرين استفاد كنند.
عطاپور افزود: شوراهاي اسلامي شهر و روستا با استفاده از ظرفيت هاي موجود مي توانند در طرح هاي توسعه اي شهري و روستايي براي هزاران نفر از جوانان اشتغال پايدار ايجاد كنند اما اين مهم در سايه مصرف توليدات داخلي و حمايت از جوانان كارآفرين محقق مي شود.
وي ادامه داد: كساني كه به عنوان نامزد شوراهاي شهر و روستا وارد عرصه انتخابات شده اند بايد به مسئوليت مهم اين شوراها واقف باشند.
فرماندار اروميه نيز گفت: شوراهاي اسلامي شهر و روستا پل ارتباطي بين مردم و دولت به شمار مي روند و اين نهاد مي‌تواند زمينه هاي رفاه اجتماعي را فراهم كند.
وي افزود: شوراهاي شهر و روستا مي توانند با يك برنامه ريزي و طرح مناسب و جذاب، زمينه اشتغال و توليد را در سطح حوزه جغرافيايي خود فراهم كنند و اگر شورايي اقدام به آباداني جاده، روستا و محل خود بكند ولي اشتغالي براي جوان در آن منطقه فراهم نشود، هيچكدام از آنها موثر نيست.
فرماندار اروميه با اشاره به اينكه دولت به دنبال استفاده از اين مشاركت هاي مردمي است، افزود: اگر جواني شغل داشته باشد يا زمينه اشتغال او فراهم شود، ميزان مشاركت او در جامعه و مسائل اجتماعي بيشتر مي شود.
وي اضافه كرد: در بسياري از مناطق مختلف دنيا شوراها نقش تاثيرگذاري در آباداني و اقتصاد محلي دارند و مي توان با اتحاد و برنامه ريزي، زمينه تحقق اقتصاد مقاومتي را در كشور و به تبع آن در استان فراهم كرد.
به گزارش ايرنا براي تحقق شعار سال با موضوع ' اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال ' همه بايد در صحنه باشند تا دولت در كنار ساير قوا، زمينه لازم براي بهبود فضاي كسب و كار را فراهم كند و مردم با كمك برخي نهادهاي مردمي همچون شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در به حركت در آمدن چرخ اقتصاد، مشاركت كنند.
8135/ 3072 ** گزارش از : شهين بيدادرس ** انتشار دهنده: عليرضا فولادي

سرخط اخبار استان‌ها