اقدامات دامپزشكي خراسان رضوي براي پيشگيري از بيماري تب كنگو

مشهد- ايرنا- معاون سلامت دامپزشكي خراسان رضوي گفت: اين اداره كل اقدامات زيادي از جمله تجهيز كشتارگاهها به اتاق پيش سرد را براي پيشگيري از بيماري تب خونريزي دهنده كنگو انجام داده است

دكتر محمد رشتي باف روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: تب خونريزي دهنده كنگو يك بيماري خطرناك مشترك بين دام و انسان است كه از طريق تماس با امحاء و احشاء دام آلوده، مصرف گوشت دام آلوده به ويروس بيماري، گزش كنه عامل ناقل بيماري و هم چنين فرد بيمار انتقال مي يابد.
وي خاطر نشان كرد: نظارت بر كشتار دام در كشتارگاهها و جلوگيري از كشتار غيرمجاز دام در معابر، سم پاشي دامدار ي ها ، نگهداري لاشه ها در پيش سرد كشتارگاهها و استفاده از وسايل ايمني و حفاظت فردي جهت جلوگيري از گزش كنه از مهمترين اقداماتي است كه دامپزشكي خراسان رضوي براي پيشگيري از بيماري تب خونريزي دهنده كريمه-كنگو انجام مي دهد.
وي بيان كرد: بدنبال اقدامات انجام شده، در حال حاضر 97 درصد كشتارگاههاي دام استان خراسان رضوي اتاق پيش سرد براي پيشگيري از بيماري تب كنگو دارند.
وي با بيان اينكه هم اكنون 38 كشتارگاه دام در استان خراسان رضوي فعاليت دارند، خاطر نشان كرد: كشتارگاههاي تمامي شهرهاي مجهز به اتاق پيش سرد هستند و اكنون فقط كشتارگاه چند بخش چنين اتاقي ندارند.
به گفته وي، اتاق هاي پيش سرد شهرستان هاي بردسكن و خليل آباد به تازگي احداث شده است.
وي در ادامه بيان كرد: لاشه دام پس از كشتار براي از بين رفتن 'جمود نعشي' و غير فعال شدن عامل بيماري بايد به مدت 24 ساعت در اتاق پيش سرد، در دماي بين صفر تا چهار درجه نگهداري شود.
وي با بيان اينكه ماههاي ارديبهشت و خردادماه فصل تكثير كنه عامل انتقال بيماري تب كنگو است، افزود: با توجه به شروع فصل گرما و در نتيجه گسترش فعاليت كنه هاي عامل بيماري، احتمال بروز بيماري در دامهايي نظير گوسفند و بز،گاو و شترمرغ وجود دارد.
تب خونريزي ‌دهندهٔ كريمه-كنگو يا CCHF يك بيماري حاد تب دار و خونريزي دهنده ‌است كه ازطريق گزش كنه و يا تماس با خون يا ترشحات يا لاشه دام و انسان آلوده منتقل مي‌شود و خطر مرگ مير بالايي دارد.
اين بيماري اولين بار در سال ۱۹۴۴ در كريمه اوكراين شرح داده شد و نام تب خونريزي دهنده براي آن برگزيده شد.
3027/6012خبرنگار: مريم انجيدني ** انتشار دهنده: علي حيدر شاه حسيني