مورخان ترکیه فیلم "300" را خلاف واقعیتهای تاریخی ارزیابی کردند # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.ترکیه.سیاسی.ایران.فیلم300. سه مورخ برجسته ترکیه روز سه شنبه فیلم آمریکایی "300 اسپارتی" را به عنوان فیلم "صرفا تجاری، تبلیغاتی" و "مغایر با مستندات تاریخی" ارزیابی کردند. این نظر مورخان ترکیه در گزارش شبکه تلویزیونی "ان.تی.وی." ترکیه در مورد فیلم "300 اسپارتی" که همزمان با کشورهای دیگر در ترکیه نیز اکران شده، ابراز شد. پرفسور "ایلبر اورتایلی" تاکید کرد که "این فیلم ارتباطی با واقعیت ها ندارد و صرفا به عنوان یک فیلم تبلیغاتی علیه ایران می توان از آن سخن گفت." وی گفت: "این، فیلم بسیار بدی است. بی ارزش است و به جوانان و کودکان توصیه می کنم که این فیلم را تماشا نکنند." پرفسور "مته تونجای" نیز با عنوان این که "فیلم در مدح یونان و علیه ایران ساخته شده و پر از صحنه های خشونت بار است"، گفت: "ایرانیان حق دارند که علیه این فیلم عصبانی باشند و هر چقدر هم که عصبانی باشند، باز هم کم است." دکتر "امیر تورام" در این مورد گفت: "این فیلم ارزش آن را ندارد که به عنوان یک فیلم مستند قابل ارزیابی باشد، آن، فیلمی تجاری و مغایر با واقعیت های فرهنگی و سیاسی است." خاورم/2010/230

سرخط اخبار جهان