دادستانی تاجیکستان از فعالیت مساجد بدون مجوز جلوگیری می کند # دوشنبه، خبرگزاری جمهوری اسلامی 29/12/85 خارجی.سیاسی.مذهبی.تاجیکستان.مساجد. دادستانی تاجیکستان به تازگی طرح بازرسی مساجد شهر دوشنبه پایتخت ایـن کشور و جلوگیری از فعالیت مساجدی که بدون مجوز باشند و مقــــررات لازم را رعایت نکنند ، اجرا می کند. "شوکت سعیدف" مسئول مطبوعاتی شهرداری دوشنبه روز سه شنبه با اعلام ایـــن مطلب به خبرنگار ایرنا گفت: اقدام گروه بازرسی دادستانی و نهادهای شهرداری برای تنظیم فعالیت مساجد در پایتخت تاجیکستان انجام شده است. وی افزود: در بازرسی های انجام شده از مساجد معلوم شد که از 350 مسجــد و نمازخانه در شهر دوشنبه تنها 148 مسجد مجوز دارند و مقررات لازم را رعایت می کنند. به گفته وی ، مراکزی که امروز به عنوان مسجد از آن استفاده می شـــود ، برای برگزاری آیین های اجتماعی از جمله جلسات ساکنان محل ، برنامه های طوی " جشن هاو مهمانی های دسته جمعی" و آیین های خیرات و مجلس عزاداری تشکیل شده است. وی اظهار داشت: براساس دستور دادستانی به تازگی در ناحیه "سینا" شهـر دوشنبه 57 مرکز تجمع اهالی که به عنوان محل اقامه نماز از آن استفاده می شد، به دلیل نامطلوب بودن وضع بهداشت بسته شده اند. وی گفت: به مسئولین چهار نواحی شهر دوشنبه دستور داده شده که وضعیــت مراکزی را که فعالیت شان ممنوع شده است، بررسی و برای اعمال قانون تدابیر لازم را پیش بینی کنند. وی شایعاتی مبنی بر بازداشت جوانان نمازگزار در محل برگزاری نمـاز را رد کرد و گفت : از سوی ماموران انتظامی هیچ یک از جوانان نمازگزار دستگیر نشده اند. گفته می شود در شهر دوشنبه از حضور افراد زیر 18 سال و زنان در مســاجد جلوگیری می شود. گفته می شود جمعه گذشته در برخی از مساجد شهر دوشنبه از حضـور نوجوانان در نمازهای جمعه جلوگیری شده است و همین امر به شایعه دستگیری جــوانان و نوجوانان نمازگزار تاجیک دامن زده است. آساق/2151/305/1392

سرخط اخبار جهان