وزیر امورخارجه عراق، طرح امنیتی بغداد را موفقیت آمیز دانست # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 خارجی.سیاسی.العربیه.عراق.زیباری. "هوشیار زیباری" وزیر امور خارجه عراق طرح امنیتی بغداد راموفقیت آمیز دانست. وزیر امور خارجه عراق دوشنبه شب در گفت وگو با شبکه خبری العربیه ضمن تاکید بر کاهش خشونت و جنایت در عراق گفت: طرح امنیتی بغداد نتایج خوبی داشته ولی قضاوت نهایی راجع به این طرح ممکن است تا فصل تابستان به طول بیانجامد. هوشیار زیباری گفت: مهمترین دستاورد طرح امنیتی بغداد کسب اعتماد مردم و همکاری آنها با نیروهای امنیتی بمنظور تامین امنیت است. زیباری مردم عراق را در تحول سیاسی این کشور با دولت همراه دانست و گفت: تروریستها همچنان تهدیدی برای مردم عراق هستند و می کوشند مانع روند روبه رشد عراق شوند. وزیرامورخارجه عراق با تایید اظهارات نوری المالکی نخست وزیر این کشور مبنی بر اینکه برخی سیاستمداران عراق از تروریستها حمایت می کنند گفت سیاستمداران عراقی باید با دولت در روند سیاسی عراق همراه باشند و به مسوولیتهای خود عمل کنند. صویر/ 1482/1501

سرخط اخبار جهان