رییس جمهوری ترکمنستان قانون تامین اجتماعی را اصلاح کرد # عشق آباد ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 28/12/85 خارجی.اجتماعی.ترکمنستان. "قربان قلی بردی محمداف" رییس جمهوری ترکمنستان در راستای تحقق وعده هــای انتخاباتی و به منظور کاهش نارضایتی های اجتماعی تغییراتی در قـانون تامین اجتماعی این کشور انجام داد. به گزارش ایرنا از عشق آباد، پرداخت حقوق برخی بازنشستگان تامین اجتماعی در زمان صفرمراد نیازاف رییس جمهوری سابق ترکمنستان قطع شده بود که ایــن امر برخی نارضایتی های اجتماعی را بدنبال داشت. روزنامه های ترکمنستان روز دوشنبه فرمان بردی محمداف در زمینه تغییـرات ایجاد شده در مجموعه قوانین این کشور را در شش صفحه به چاپ رساندند. "قربان دردی کاکالی اف" وزیر جدید تامین اجتماعی نیز بـــــا ظاهرشدن در تلویزیون ترکمنستان تغییرات و اصلاحات انجام شده جدید در سیستم تـــــامین اجتماعی این کشور را تشریح کرد. به گفته وی براساس تغییرات جدید ، پرداخت حقوق برخی بازنشستگان کـه در گذشته براساس محاسبات ضد و نقیض قطع شده بود مجددا ازسرگرفته می شود. کاکالی اف گفت که سابقه کار برای بازنشستگی در این کشور 25 سال و حداقل میزان حقوق بازنسشتگان نیز 500 هزار منات در ماه خواهد بود. وی تشریح کرد: درصورتی که افرد سابقه کاری کامل نداشته باشند میـــزان حداقل حقوق بازنسشتگی آنها نیز 35 هزار منات در ماه تعیین شده است. وی افزود: برای تولد اولین و دومین فرزند 500 هزار منات پاداش و بـرای مراقبت از فرزندان تا یکسال و نیم ماهانه 250 هزار منات پرداخت می شــود و پرداخت پاداش برای کسانی که صاحب سومین و چهارمین فرزند شوند به ترتیب یک و دو میلیون خواهد بود. وزیر تامین اجتماعی ترکمنستان اعمال تغییرات انجام شده جدید را از نیمه دوم سال جاری میلادی عنوان کرد. آساق/330/1392

سرخط اخبار جهان