بیانیه طرف اروپایی كمیسیون مشترك برجام:شركت كنندگان بر ضرورت تضمین اجرای كامل و موثر برجام تاكید كردند

تهران - ایرنا - «هلگا اشمید» معاون «فدریكا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا كه ریاست طرف اروپایی كمیسیون مشترك برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را برعهده دارد، در بیانیه ای اعلام كرد كه شركت كنندگان در نشست كمیسیون مشترك بر ضرورت تضمین اجرای كامل و موثر برجام تاكید كردند.

در این بیانیه كه روز سه شنبه در پایگاه اینترنتی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا منتشر شده آمده است:
نشست كمسیسون مشترك برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) 25 آوریل (5اردیبهشت) دروین برگزار شد. این پنجمین نشست مشترك كمیسیون از روز اجرای برجام بوده است. طبق مفاد برچام، كمیسیون مشترك مسئول نظارت بر اجرای توافق هسته ای است.
ریاست این كمیسیون مشترك را از طرف فدریكا موگرینی نماینده ارشد اتحادیه اروپا، «هلگا اشمید» دبیركل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) برعهده داشت و گروه موسوم به E3+3 (شامل چین، فرانسه، آلمان، روسیه، انگلستان و آمریكا) و ایران در سطح مدیران سیاسی و معاونان وزیران خارجه در آن شركت داشتند.
این نشست فرصتی را برای بررسی اجرای برجام با توجه به تعهدات هسته ای ومربوط به تحریم ها فراهم كرد. كمیسیون مشترك به ویژه از اهمیت پیشرفت در پروژه مدرن كردن (راكتور) اراك استقبال كرد؛ پروژه ای كه شركت های چینی و ایرانی روز یكشنبه 23 آوریل (3 اردیبهشت) اولین قرارداد خدمات مشاوره ای آن را در وین امضا كردند.
شركت كنندگان دركمیسیون مشترك همچنین درباره اهمیت اجرای ضمیمه سوم برجام درباره همكاری های هسته ای غیرنظامی گفت و گو كردند و در این زمینه از برگزاری سمیناری كه به تازگی با حضور مقامات عالی رتبه ایران و اتحادیه اروپا درباره همكاری هسته ای بین المللی برگزار شد، استقبال كردند.
همه شركت كنندگان اشاره كردند كه پایبندی آنها بر تعهدات شان در قبال برجام ادامه می یابد و بر ضرورت تضمین اجرای كامل و موثر برجام تاكید كردند.
اروپام**9158**1590
مترجم: بهجت عباسی - انتشار: محمد حسن دوستارگان

سرخط اخبار جهان