رییس دوره ای شورای امنیت: ما مهر پلاستیکی نیستم که فقط تایید کنیم # سازمان ملل، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.نیویورک.ایران. سفیر آفریقای جنوبی و رییس دوره ای شورای امنیت درباره زمان رای گیری درباره یک قطعنامه ضد ایرانی تصریح کرد:" ما هنوز بحث را انجام نداده ایم چگونه می توانیم رای بدهیم. به ما گفته اند که ما مهر پلاستیکی (هر چه که آوردند تایید کنیم ) نیستیم و اگر قرار بر این است که هر چه آوردند ما تایید کنیم پس چه نیازی به وجود ما (اعضای غیردائمی ) است." دومیسانی کومالو روز جمعه به خبرنگاران گفت:"نمی دانم که رای گیری کی انجام می شود." وی همچنین خبر داد که "تقاضایی در ارتباط با متن پیش نویس قطعنامه مرتبط با ایران داده شده که مشورت ها روز سه شنبه انجام شود ولی بسیاری از ما به پایتختهایمان گفته ایم که روز چهارشنبه مشورت درباره ایران را آغاز می کنیم". رییس دوره ای شورای امنیت گفت:تاکنون تصمیم گیری براین بوده که مشورتها از چهارشنبه آغاز شود. کومالو تصریح کرد که بدون این که اعضای غیردائمی شورای امنیت تقاضا کنند پنج عضو دائمی قول داده اند که برای انتقال متن به پایتختها و امکان مذاکره در سطح کارشناسان و یا در سطح سفرا ، فرصت کافی وجود خواهد داشت. سفیر آفریقای جنوبی در ارتباط با این که ممکن است تقاضای تغییر زمان مشورت درباره ایران با در نظر گرفتن سفر بعدی دبیر کل باشد گفت:" باید بگویم که وقتی که صحبت از تغییر زمان شد دلیلی به ما ارائه ندادند و برای ما( آفریقای جنوبی ) امکان آن وجود ندارد." کومالو در پاسخ به این سوال که آیا شما نظر خود را تغییر داده اید؟ قبلا گفتید که آخر هفته آینده رای گیری می شود؟ گفت که رای گیری به عهده او نیست و ممکن است رای گیری انجام شود. وی در خصوص سفر رئیس جمهور ایران به نیویورک نیز گفت:" ما نامه ای از سفیر ایران دریافت و در اختیار اعضای شورا قرار دادیم و هیچ یک از اعضا با آن مخالفتی نکردند." رییس دوره ای شورای امنیت افزود: متن این نامه اشاره می کند که رئیس جمهور ایران مایل است بر اساس قوانین سازمان ملل قبل از رای گیری در نشستی که درباره ایران انجام می شود شرکت و صحبت کند. اروپام 2251/ 360

سرخط اخبار جهان