پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل بکار خود پایان داد # وین، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.اجتماعی.مواد مخدر.سازمان ملل پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل، شامگاه جمعه با تصویب قطعنامه هایی به کار خود پایان داد. این اجلاس از روز دوشنبه با شرکت وزرا و هیاتهای عالیرتبه کشورهای مختلف در وین جریان داشت. در آخرین روز این اجلاس، قطعنامه هایی با موضوعاتی در خصوص ضرورت ایجاد عزم جهانی و افزایش کمک های بین المللی به منظور مبارزه با کشت، توزیع و ترانزیت مواد مخدر از کانون اصلی تولید (افغانستان ) به تصویب رسید. در این اجلاس، ارتباط تنگاتنک تروریسم و مواد مخدر در افغانستان که موجب ایجاد ناامنی در منطقه و کشورهای منطقه و سطح بین المللی می شود نیز مورد تاکید قرار گرفت. در این گردهمایی، همچنین اقدامات چشمگیر ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر مورد تاکید قرار گرفت و بار دیگر ضرورت افزایش منابع مالی سازمان ملل متحد به کشورهای پیش رو در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر اعلام شد. اروپام/2270/371/1184/شبک

سرخط اخبار جهان