یک هیات روس برای پیگیری وضعیت هفت چچن دستگیر شده به ترکیه آمد # آنکارا، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.ترکیه.سیاسی.روسیه.چچن. یک هیات ویژه روسیه ای برای بررسی وضعیت هفت چچن که در ترکیه دستگیر شده اند، به آنکارا آمده است. روزنامه "ملیت" روز جمعه نوشت: "هیات روس در آنکارا در دیدار با مقامات شهربانی ترکیه، خواهان کسب اطلاعات در مورد وضعیت چچن های دستگیر شده، شد." ملیت با یادآوری این که این هیات را وزارت کشور روسیه اعزام کرده است، نوشت: "در این دیدارها وضعیت هفت چچن که در ترکیه دستگیر شده، ولی از این کشور اخراج نشده اند، مورد بررسی قرار گرفت." بنا به این گزارش در این دیدار طرف روس برخی اسناد و مدارک در مورد شرکت افراد دستگیر شده در برخی عملیات تروریستی را به مقامات ترکیه تسلیم کرد. اعضای هیات روسیه در آنکارا گفتند که از طریق وزارت خارجه ترکیه قبلا در مورد دستگیرشدگان خواهان کسب اطلاعات شده بودند، ولی جوابی به تقاضای آنان داده نشده بود. ملیت در این مورد نوشت: "مقامات شهربانی ترکیه نیز به هیات روسیه این نکته را که نمی توانند راسا در مورد تقاضای آنان تصمیم بگیرند و اطلاعات درخواست شده را ارائه کنند، گوشزد کرده اند." ملیت به هویت چچن های دستگیر شده و جرایم آنان اشاره ای نکرده است. خاورم/2012/230

سرخط اخبار جهان