برکناری شماری از امامان جماعات تاجیکستان به علت فعالیتهای سیاسی # دوشنبه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.تاجیکستان.مساجد. امامان جماعات 15 مسجد در ناحیه اسفره از توابع ولایت " سغد " در شمال تاجیکستان به علت عضویت در سازمان های سیاسی از امامت برکنار شدند. رادیو " وطن " روز جمعه به نقل از "حاجی حسین موسی زاده" رییس شورای علمای ولایت سغد گفت : بازرسی های اخیر نشان داده است که این افراد عضو تشکلهای سیاسی بوده اند. وی افزود : برخی از آنان همزمان با امامت جمعه و جماعات ، عضو احزاب غیر قانونی از جمله "حزب التحریر" که یک تشکل سیاسی مذهبی است، بوده اند. بر اساس قوانین تاجیکستان امامان جمعه و جماعات حق عضویت در سازمان های سیاسی را ندارند و برکناری خطیبان مساجد ناحیه اسفره نیز در چارچوب این مقرارت انجام شده است. بیش از 97 درصد از جمعیت هفت میلیون نفری تاجیکستان مسلمان هستند. آساق/2151/305/1158/1139

سرخط اخبار جهان