ابوالغیط: اعراب بعد ازصلح، عادی سازی روابط بااسراییل را می پذیرند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.قاهره.ابوالغیط. "احمدابوالغیط" وزیرامور خارجه مصر روز جمعه گفت: کشورهای عربی، عادی سازی روابط با اسراییل را فقط پس از حل منازعه بین فلسطینی ها و اسراییل می پذیرند. به گزارش روز جمعه خبرگزاری فرانسه از قاهره، ابوالغیط این مطلب را در پاسخ به سخنان "تسیپی لیونی" وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی بیان کرد. لیونی از کشورهای عربی خواسته بود که روابط خود را با اسراییل بدون اصرار بر شرط حل منازعه فلسطینی ها و اسراییل عادی سازند. این درحالی است که اتحادیه عرب، عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی را منوط به عقب نشینی این رژیم از سرزمین های اشغالی سال 1967، تشکیل کشور فلسطین و حل مشکل آوارگان فلسطینی می داند. مصر و اردن تنها کشورهای جهان عرب هستند که با رژیم اشغالگر قدس پیمان صلح امضا کرده اند. موریتانی نیز دارای روابط دیپلماتیک با این رژیم است. مترجمام.2312/1373

سرخط اخبار جهان