مقام ایرانی، اجلاس کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل را بسیار مثبت خواند # وین ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.اجتماعی.موادمخدر.مالکی "فداحسین مالکی" دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل را بسیار مثبت توصیف کرد. پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل روز دوشنبه با شرکت وزرا و هیات های عالیرتبه کشورهای مختلف جهان در وین افتتاح شد. مالکی روز جمعه در آخرین روز برگزاری این کنفرانس در گفت وگو با ایرنا در وین افزود: ما ملاقات های بسیار مهمی با "آنتونیو ماریا کوستا" معاون دبیرکل و مدیراجرایی دفتر مبازه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل داشتیم. وی با اشاره به اینکه این ملاقات ها مبین حضور پر رنک و نقش ایران در صحنه بین المللی است، گفت: در این دیدارها درباره کلیات موضوع تشکیل کمیته اطلاعات و مدیریت مرزی که به پیشنهاد ایران مورد تایید قرار گرفته است ، گفت وگو شد. مالکی گفت : این موضوع که از سوی ایران ارائه شده است ، در روزهای آتی از سوی کوستا در سازمان ملل مطرح خواهد شد. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود : بر اساس این پیشنهاد ، کشورها موظف هستند که برخوردی جدی با کاشت خشخاش و همچنین تولید و عرضه مواد مخدر و نیز شناسایی باندهای مافیایی مواد مخدر داشته باشند. مالکی با تاکید بر اینکه این دوره از نشست نسبت به سال گذشته تفاوت های زیادی داشت گفت : در گذشته رابطه سازمان ملل با ایران در زمینه مواد مخدر سرد و بی روح بود اما رویدادهای سال گذشته باعث شد که این رابطه بسیار خوب و هماهنک باشد. پنجاهمین اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل از روز دوشنبه در وین جریان دارد و امروز به کار خود پایان می دهد. اروپام/2270/371/1158/1139

سرخط اخبار جهان