۴ اردیبهشت ۱۳۹۶،‏ ۱۴:۵۲
کد خبر: 82504647
۰ نفر
شهروندان دزفولي مانع قطع درختان يك بلوار شدند

دزفول - ايرنا - جمعي از شهروندان دزفولي مانع قطع درختان يك بلوار شهري از سوي كارگران فضاي سبز شهرداري شدند.

به گزارش خبرنگار ايرنا تعدادي از كارگران فضاي سبز شهرداري دزفول كه روز دوشنبه قصد قطع تعدادي از درختان در محدوده ورودي تقاطع غير همسطح فتح المبين را داشتند با ممانعت شهروندان دوستدار محيط زيست مواجه شدند.
يك شهروند دزفولي در تماس با دفتر خبرگزاري جمهوري اسلامي با اعتراض نسبت به اين تصميم شهرداري گفت: تعدادي درخت كنار تنومند در بلوار ورودي تقاطع غير همسطح فتح المبين دزفول وجود دارد كه كارگران شهرداري به منظور تعريض مسير خودروها قصد قطع آنها را داشتند.
حسين بصيري پور عمر برخي از اين درختان كنار را بيش از 30 سال عنوان كرد و گفت: اهالي محل و ساكنان منطقه نسبت به اين درختان تعلق خاطر خاصي داشته و به هيچ وجه اجازه قطع اين درختان را نخواهند داد.
وي با انتقاد از اجراي برخي طرح هاي غير كارشناسي عمران شهري كه تخريب فضاي سبز را به دنبال دارند گفت: در شرايطي كه پديده گرد و غبار هر بار با شدت بيشتري در استان خوزستان و شهرستان دزفول رخ مي دهد توسعه و حفظ فضاي سبز به ويژه درختان كنار به عنوان ميراث گرانقدر منطقه بايد اولويت شهرداري و ساير دستگاه هاي اجرايي باشد نه اينكه به فكر قطع اين درختان براي اجراي طرح عمران شهري باشند.
يكي ديگر از سكنه محدوده تقاطع غير همسطح فتح المبين دزفول به خبرنگار ايرنا گفت: اهالي محل سالها پيش و قبل از احداث بلوار 45 متري اقدام به غرس نهال درختان كنار
نموده و سالهاست كه ازين درختان كه اكنون تنومند و بزرگ شده اند مراقبت مي كنند.
وي افزود:از شهرداري انتظار مي رود براي تعريض خيابان 45 متري و نيز ورودي تقاطع غير همسطح فتح المبين به گونه اي عمل كند كه به فضاي سبز و درختان مسير آسيبي وارد نشود.
فرهاد قلي نژاد رئيس اداره حفاظت محيط زيست دزفول نيز در گفت و گو با خبرنگار ايرنا هر گونه اقدام براي تخريب فضاي سبز و يا قطع درختان به ويژه درختان كنار را اقدامي نادرست دانست و گفت: اداره حفاظت محيط زيست با هر گونه اقدام كه موجب تخريب و يا آسيب به فضاي سبز شود مخالف است و اجاره نمي دهد. درختان كنار قطع شوند.
شهردار دزفول نيز كه به منظور بررسي مشكل پيش آمده در محل مذكور حضور يافته بود در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت:از آنجا كه تعدادي درخت كنار تنومند در محدوده بلوار ورودي تقاطع غير همسطح فتح المبين وجود دارد لذا طرح تعريض مسيرهاي ورودي اين تقاطع به گونه اي اجرا مي شود كه هيچيك از درختان مذكور قطع نشوند.
محمدرضا كرمي نژاد افزود:در بازديد از محل مذكور مشخص شد تعداد پنج اصله درخت كنار درجه 1 و 2 اصله درخت ابريشم تنومند در بلوار ورودي اين تقاطع قرار دارند كه چشم انداز زيبايي ايجاد نموده لذا به منظور حفظ اين درختان ، طرح تعريض خيابان 45 متري در محدوده مذكور با 1،5 متر عقب نشيني اجرا خواهد شد تا به اين درختان آسيبي وارد نشود.
شهردار دزفول در عين حال گفت: طرح كاهش عرض بلوار 45 متري در محدوده ورودي تقاطع غير همسطح فتح المبين به طول 200 متر با هدف كاهش سوانح رانندگي و روان سازي ترافيك مصوب شده است.
كرمي نژاد افزود:از آنجا كه بخشي از تقاطع غير همسطح فتح المبين آماده بهره برداري است لذا براي جلوگيري از بروز حوادث رانندگي در ورودي اين تقاطع از سمت 45 متري به ناچار بايد سه متر از عرض بلوار در محدوده مذكور حذف شود تا حادثه رانندگي در اين منطقه رخ ندهد.
وي تاكيد كرد: شهرداري نسبت به حفظ و توسعه فضاي سبز شهري بسيار حساس بوده و در اجراي طرح هاي عمران شهري اولويت حفظ و توسعه فضاهاي سبز و درختان است.
عمليات احداث تقاطع غير همسطح فتح المبين دزفول كه از بهمن ماه سال 93 آغاز شده آخرين مراحل ساخت را طي مي كند.
6068