متکی : ما خواستار درگیری با سازمان ملل نیستیم ، اما هسته ای حق ما است # رم، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.مصاحبه.متکی.لارپوبلیکا.ایران.ایتالیا " منوچهر متکی " وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت و گویی با روزنامه " لارپوبلیکا" در رم گفت : ما خواستار درگیری با سازمان ملل نیستیم ، اما استفاده از اتمی ( برنامه صلح آمیز هسته ای ) حق ما است. به گزارش ایرنا وی افزود : روند غنی سازی اورانیوم و توقف احتمالی آن برای ایران بسیار مهم است . ما آماده هستیم تا گام های جدیدی رو به جلو برداریم ، اما از حق اساسی ملت ایران صرف نظر نمی کنیم. این تنها بهایی است که نمی توانیم بپردازیم. متکی گفت : آقای احمدی نژاد ممکن است شخصا برای تشریح مواضع هسته ای ایران در سازمان ملل حضور یابد تا از اینکه بار دیگر از قطعنامه ای که زیر فشار سیاسی بوجود آمده تا بی عدالتی جدیدی را ایجاد کند ، جلوگیری کند. وی افزود: ما درباره دو گام موازی توقف غنی سازی اورانیوم از سوی ما و توقف قطعنامه شورای امنیت بحث می کنیم. اما گام ما خیلی مهم ترازاین است که بتواند با توقف ساده تصمیم سیاسی تحمیلی از سوی قدرت های قابل شناسایی به سازمان ملل ، توازن داشته باشد. خبرنگار گفت: هفته گذشته اقدامی مثبت صورت گرفت، دراجلاس بغداد ایران و آمریکا برای نخستین بار دوریک میز نشستند. درضمن این پیشنهادخود شما به وزیر خارجه بغداد بود. متکی گفت: دیدار روز شنبه گذشته درباره امنیت عراق فضایی مثبت ایجاد کرد . ما از اجلاس تمام کشورهای همسایه عراق و 5 عضو شورای امنیت راضی هستیم ، زیرا دولت بغداد به نخستین هدفش رسید. در بغداد همه موافق بودند که ثبات عراق بطور مستقیم بر تمام منطقه تاثیر می گذارد. شاید برخی هاانتظار درگیری درآن اجلاس را داشتند( میان ایران و آمریکا) ، اما با توجه به روش برگزاری آن ، به ما امید این را می دهد که جلسات بعدی نیز نتیجه دار باشند. ما عقیده داریم که جلسات آینده، حتی درسطح وزرا، باید بازهم دربغداد برگزارشوند تا نشانی روشن به تروریست هایی که به عراق ضربه می زنند بدهد. به عقیده ما حتی کشورهای جی8 و نمایندگان جنبش های غیرمتعهد و سازمان کنفرانس اسلامی نیز باید در این اجلاس شرکت کنند. وی درپاسخ به این سوال که "آیا ایران به آمریکا برای ثبات عراق کمک می کند" گفت: ایران توان کامل برای کمک به دولت و ملت عراق را دارد. ما قصد داریم تا ثبات عراق و تمام منطقه را تقویت کنیم. اروپام/315/2171

سرخط اخبار جهان