یک مقام فلسطینی: برخی افراد فتح مایل به حضور جبهه خلق در دولت نیستند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.سیاسی.فلسطین.جبهه خلق. یک مقام جبهه خلق برای آزادی فلسطین (فرماندهی کل ) روز جمعه گفت: طرف هایی در داخل فتح مایل نیستند جبهه خلق در دولت جدید فلسطین حضور داشته باشد. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره قطر، "انور رجا" گفت برخی طرف ها در داخل فتح معتقدند مشارکت جبهه خلق در دولت جدید، مشکلی را برای دولت در برابر گروه چهارجانبه بین المللی ایجاد می کند. وی افزود آینده دولت جدید در گروی صداقت این دولت در نماینگی از کل جناحهای فلسطینی و همکاری با گروه های مهم به دور از سهم خواهی است. رجا تاکید کرد: "این افتخار جبهه خلق است که به عنوان یک گروه تندرو می تواند با حضور دراین دولت، دیپلماسی آرام و همراه با نرمش مورد نظر برخی طرف ها را با مشکل مواجه کند. صویر/1491/1373

سرخط اخبار جهان