یک نظرسنجی: اعراب موافق متوقف شدن غنی سازی اورانیوم ایران نیستند # تهران، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/12/85 خارجی.نظرسنجی.الجزیره.ایران.غنی سازی . پایگاه اینترنتی شبکه تلویزیونی الجزیره قطر روز جمعه گزارش داد: نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که اعراب موافق توقف غنی سازی اورانیوم توسط ایران نیستند. الجزیره افزود: 85 درصد شرکت کنندگان دراین نظرسنجی با توقف غنی سازی اورانیوم توسط ایران مخالفت کردند. این نظرسنجی که توسط پایگاه اینترنتی مذکورانجام شده بیش از 6 هزار نفر تا کنون درآن شرکت کرده اند و نظرسنجی تا فردا ادامه دارد. صویر/1491/1373/

سرخط اخبار جهان