جدول پخش كامل برنامه‌های نامزدهای ریاست جمهوری درصدا وسیما اعلام شد

تهران- ایرنا- مراسم قرعه كشی مناظره ها و زمان پخش برنامه های نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبكه های مختلف صدا وسیما برگزار شد تا نامزدها از زمان پخش برنامه های تبلیغاتی خود مطلع شوند.

به گزارش بامداد دوشنبه ایرنا، در این دوره برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری به طور اختصاصی، 555 دقیقه برنامه رادیویی و 555 دقیقه برنامه تلویزیونی در نظر گرفته شده است كه البته با در نظر گرفتن زمان سه مناظره برای هر نامزد، زمان اختصاص یافته برای هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری از 1110 به 1470 دقیقه افزایش می یابد.
دادستان كل كشور، رئیس ستاد انتخابات كشور، دبیر ستاد انتخابات كشور، عضو شورای نظارت بر صداوسیما، رئیس رسانه ملی، معاون سیما و معاون سیاسی صدا و سیما نیز در این مراسم حضور داشتند.
همچنین ترتیب نامزدهای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بنا به قرعه كشی كه یكشنبه شب و با حضور نمایندگان هر 6 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در مركز همایش های رسانه ملی انجام شد، به شرح زیر است:
11- سید مصطفی هاشمی طباء
12- حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی
13- محمدباقر قالیباف
14- سید مصطفی آقا میرسلیم
15- حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
16- اسحاق جهانگیری
بنا به این قرعه كشی جدول پخش برنامه های تبلیغاتی هر یك از كاندیداها در زیر آمده است:
** سید مصطفی هاشمی طباء
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
6 اردیبهشت: با دوربین متكلم وحده شبكه یك ساعت 22:00
9 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
10 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
12 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبكه یك ساعت 18:30
14 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
19 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
20 اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبكه سه ساعت 19:10
21 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
23 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
25 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
27 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 17:00
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
12 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
13 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
14 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
14 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
19 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
21 اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
26 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك سیدمصطفی هاشمی طبا نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00

** حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی ساداتی
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
6 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
10 اردیبهشت: با دوربین متكلم وحده شبكه یك ساعت 22:00
12 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبكه یك ساعت 18:30
14 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
17 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
20 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
23 اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبكه سه ساعت 19:10
24 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
25 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم 00:30
26 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
27 اردیبهشت: پاسخ هر سه نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 18:00
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
6 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
11 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
12 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
13 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
14 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
17 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
26 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
27 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00

** محمدباقر قالیباف
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
7 اردیبهشت: با دوربین متكلم وحده شبكه یك ساعت 22:00
11 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
13 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
17 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
18 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبكه یك ساعت 18:30
19 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 18:00
21 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
23 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
24 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم 00:30
25 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
27 اردیبهشت: پاسخ به سه جوانان شبكه سه ساعت 22:30
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
10 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
11 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
11 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
22 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
23 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
27 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك محمدباقر قالیباف نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00

** سید مصطفی آقا میرسلیم
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
7 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
9 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
11 اردیبهشت: با دوربین متكلم وحده شبكه یك ساعت 22:00
14 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبكه یك ساعت 18:30
18 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
20 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
21 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 18:00
24 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
25 اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبكه سه ساعت 19:10
26 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
27 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
7 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
9 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
10 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
18 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
19 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
20 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
26 اردیبهشت : مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
27 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
* جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك سیدمصطفی آقا میرسلیم نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00

** حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
9 اردیبهشت: با دوربین متكلم الوحده شبكه یك ساعت 22
11 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
12 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
13 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
16 اردیبهشت: مستند نامزدها 1 شبكه یك ساعت 18:30
19 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
20 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
21 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
23 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر 21:30
24 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 18:00
27 اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبكه سه ساعت 19:10
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
7 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه ها متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
8 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
13 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
17 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
18 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
21 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
23 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
23 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00

** اسحاق جهانگیری
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری كوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در سیمای جمهوری اسلامی
9 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو ساعت 22:45
12 اردیبهشت: با دوربین متكلم وحده شبكه یك ساعت 22:00
16 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
17 اردیبهشت: مستند نامزدها شبكه یك ساعت 18:30
18 اردیبهشت: پاسخ به سوال جوانان شبكه سه ساعت 19:10
19 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
21 اردیبهشت: پاسخ به ایرانیان خارج از كشور شبكه جام جم ساعت 00:30
23 اردیبهشت: مستند نامزدها 2 شبكه یك ساعت 22:00
25 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری شبكه دو 22:45
26 اردیبهشت: پاسخ هر نامزد به سه كارشناس شبكه چهار ساعت 18:00
27 اردیبهشت: گفت وگوی ضبط شده شبكه خبر ساعت 21:30
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی اسحاق جهانگیری كوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدای جمهوری اسلامی
6 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 17:30
7 اردیبهشت: معرفی خود و برنامه متكلم وحده رادیو ایران ساعت 07:10
9 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
16 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 16:00
17 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو ورزش - رادیو ورزش ساعت 09:00
21 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 18:00
22 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو معارف - رادیو معارف ساعت 11:00
24 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 19:00
25 اردیبهشت: مصاحبه با رادیو جوان - رادیو جوان ساعت 10:00
25 اردیبهشت: گفت وگوی ویژه خبری رادیو ایران ساعت 22:45
*جدول پخش برنامه های تبلیغاتی مشترك اسحاق جهانگیری كوشایی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی
8 اردیبهشت: مناظره اقتصادی - اجتماعی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
15 اردیبهشت: مناظره سیاسی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
22 اردیبهشت: مناظره اقتصادی شبكه یك و رادیو ایران ساعت 16:00
دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا روز جمعه 29 اردیبهشت برگزار می شود.
شبد**1953*9122* خبرنگار:مرتضی شحنه**انتشار دهنده: مهدی نعمتی