تلاش تركيه براي كشف منابع جديد نفت و گاز در مديترانه

آنكارا- ايرنا- رئيس مركز تحقيقات استراتژيك و سياست تركيه، اكتشاف منابع جديد گاز طبيعي و نفت كشور در حوزه درياي مديترانه را باعث تغيير موازنه در منطقه خواند.

به گزارش ايرنا، اوغوزخان آك ينر روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار آناتولي بيان كرد: اقدام تركيه در راستاي اكتشاف منابع جديد گاز طبيعي و نفت در حوزه درياي مديترانه باعث تغيير موازنه در منطقه خواهد شد.
وي با اشاره به عكس العمل گسترده بين‌المللي در پي ماموريت يافتن يك فروند كشتي اكتشافي از سوي برات آلبايراك وزير انرژي و منابع طبيعي تركيه براي اكتشاف منابع جديد گاز طبيعي و نفت در حوزه درياي مديترانه، در مورد واكنش بخش روم نشين قبرس جنوبي نيز گفت: قبرس جنوبي فعاليت اكتشاف تركيه در درياي مديترانه را براي امنيت و صلح در منطقه مخاطره آميز مي داند.
وي افزود: تركيه با اقدام به اكتشاف منابع هيدوركربن موجود در مديترانه، مناطقي را كه قبرس جنوبي به شكل غيرقانوني و با مشاركت برخي شركت هاي آمريكايي، قطري، نروژي و ايتاليايي تصاحب كرده است، به دست خواهد آورد.
آك ينر اظهار كرد: در صورت به نتيجه رسيدن مذاكرات قبرس، آنها اين مناطق را از دست خواهند داد و قبرس جنوبي گسترش فعاليت هاي خود در حوزه جنوبي اين جزيره را كه پيش بيني مي شود داراي 200 ميليارد متر مكعب ذخاير گاز طبيعي است، به تاريخ ديگري موكول خواهد كرد و در صورت كشف منابع جديد از سوي تركيه، تمامي موازنه ها در منطقه تغيير خواهد كرد.
به گزارش ايرنا، دولت تركيه عمليات اكتشاف در درياهاي سياه و مديترانه را به وسيله دو كشتي مجهز به فناوري هاي بررسي لرزه نگاري بازتابي دو و سه بعدي آغاز كرده است.
تركيه در بخش ترك نشين قبرس براي اكتشاف نفت و گاز حفاري مي كند و گفته مي شود كه هزينه اكتشاف و استخراج منابع نفت و گاز در آبهاي بين المللي مديترانه بيش از300 ميليون دلار است.
اقدام بخش يوناني نشين جزيره قبرس در عمليات اكتشاف منابع نفت و گاز در شرق درياي مديترانه و توافق دولت اين بخش با رژيم صهيونيستي در اين زمينه و واگذاري عمليات حفاري و اكتشاف به شركت آمريكايي نوبل با واكنش و تهديدهاي تركيه رو به رو شد، ولي آنكارا به رغم اقدام مقابله به مثل، نتوانست مانع حفاري مشترك دو طرف در شرق درياي مديترانه شود.
تركيه مدعي است كه منابع زير زميني موجود در سواحل قبرس در درياي مديترانه متعلق به هر دو بخش ترك و يوناني نشين جزيره است و اين بخش نمي تواند راسا در اين زمينه تصميم گيري كند.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخري

سرخط اخبار جهان