دوره آموزشی مشترك مدیریت طب انتقال خون ایران و فرانسه آغاز به كار كرد

تهران - ایرنا - دوره آموزشی مشترك مدیریت طب انتقال خون ایران و فرانسه با همكاری دانشگاه پاریس 12 و انتقال خون این كشور با همكاری سازمان انتقال خون ایران آغاز به كار كرد.

به گزارش خبرنگاراجتماعی ایرنا،‌ دوره آموزشی مدیریت طب انتقال خون كه مشترك بین موسسه عالی آموزش و پژوهش طب انتقال خون ایران است با همكاری دانشگاه پاریس 12 فرانسه و انتقال خون این كشور و همچنین سازمان انتقال خون ایران، امروز به طور رسمی با حضور 'پییر آندره لوت' وابسته فرهنگی و دانشجویی سفارت فرانسه در ایران و همچنین مدیر عامل سازمان انتقال خون ایران، ‌معاونان این سازمان و همچنین برخی از معاونان دانشگاه علوم پزشكی ایران و دانشجویان موسسه طب عالی آموزشی طب انتقال خون آغاز به كار كرد.
در آئین افتتاحیه این دوره مدیركل همكاری های بین المللی سازمان انتقال خون در خصوص فعالیت های موسسه عالی آموزش و پژوهشی طب انتقال خون ایران درباره این موسسه به وابسته فرهنگی و دانشجویی سفارت فرانسه در ایران و دیگر شركت كنندگان در این نشست ارایه كرد.
همچنین توضیحاتی توسط معاونان سازمان انتقال خون ایران درباره فعالیت های بین المللی این سازمان و فعالیت های سازمان انتقال خون منطقه مدیترانه شرقی ارایه شد.
هدف ازبرگزاری این دوره اموزشی كه با همكاری مشترك ایران و فرانسه برگزارمی شود تربیت نیروهای انسانی متخصص در زمینه مدیریت طب انتقال است كه مصرف خون و فرآورده های آن به صورت منطقی انجام شود و این افراد در آینده بتوانند به عنوان كارشناس و اساتید مدیریت طب انتقال خون دوره های آموزشی را در سرتاسر كشور برگزار كنند تا مصرف خون و فرآورده های آن زیر نظر افراد متخصص و دارای دانش علم در این زمینه انجام شود.
اجتمام3377*1724*2181
خبرنگار: ‌ناهید حاجی خانی * انتشار: حسین فتح الهی