رشد 510 درصدی  قیمت گوشت قرمز در دولت نهم و دهم/ در دولت یازدهم تنها 16 درصد

تهران - ایرنا – دولت یازدهم با استقرار خود در سال 92 توانست با مهار نرخ تورم از رشد بی رویه قیمت گوشت قرمز نیز جلوگیری كند، در حالیكه در دولت های نهم و دهم قیمت گوشت قرمز 510 درصد رشد پیدا كرده بود، در دوره چهارساله دولت یازدهم این رشد تنها نزدیك 16 درصد شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در دوره هشت ساله ی دولت نهم و دهم (طی سالهای 84 تا 92) رشد قیمت ها به گوشت قرمز محدود نشد و نرخ محصولات پروتئینی همچون گوشت مرغ، تخم مرغ و ماهی نیز تحت تاثیر تورم لجام گسیخته این دوره ، رشد جهشی را تجربه كردند .
با توجه به این كه در تمام دنیا محصولات پروتئینی نقش بسزایی در سبد خانوار دارد، دولت ها تلاش دارند تا نرخ این محصولات افزایش چندانی نداشته باشد و تا حد امكان قیمت ها را ثابت نگه دارند تا همه اقشار بتوانند از این محصولات بهره مند شوند.
ایران نیز مستثنی از دیگر كشورها نیست زیرا محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، گوشت سفید و تخم مرغ متقاضیان زیادی برای مصرف دارد، اما با افزایش چشمگیر قیمت ها عملا برخی خانوارها دیگر قادر به مصرف این محصولات نیستند و سرانه مصرف در كشورما نسبت به سالهای گذشته با كاهش روبرو شده است.
این درحالیست كه ایران در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ و ماهی مورد نیاز خودكفاست و تنها نزدیك 10 درصد گوشت قرمز مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می كند بنابراین این امر بیانگر آن است كه به دلیل تولید داخلی محصولات پروتئینی نباید قیمت این محصولات تغییر چندانی می یافت.
آمارهای نشان می دهد در سال 1384 احمدی نژاد دولت را با نرخ تورم 10.4 درصد تحویل گرفت و در سال نخست فعالیت خود آن را به 11.9 درصد، در سال دوم به 18.4 درصد و در سال سوم به 25.4 درصد و در سال چهارم 10.8 درصد رساند.
بر اساس گزارش بانك مركزی از قیمت خرده فروشی برخی اقلام خوراكی در سطح شهر تهران در سال های گذشته، در ابتدای دولت نهم (سال 1384) قیمت هر كیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان 51 هزارریال؛ گوشت گاو و گوساله بی استخوان 45 هزار و 800 ریال، گوشت مرغ 14 هزارو 700 ریال و تخم مرغ هشت هزارو 900 ریال بوده است.
نرخ تورم در دولت دهم (سال 1389) با رشد 12.4 درصد، سال 90 با 21.5 درصد، سال 91 با 30.5 درصد و سال 92 با 34.7 درصد رو به افزایش گذاشت.
به طوری كه در سال 88 تا 92 قیمت هركیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به 146 هزارو 720 ریال، گوشت گاو و گوساله بی استخوان به 106 هزارو440 هزارریال، گوشت مرغ 30 هزارو 540 ریال و تخم مرغ به 28 هز ارو 520 ریال رسید.
اما كابینه یازدهم در سال 92 با تحویل گرفتن دولت با نرخ تورم 34.7 درصد توانست با ایجاد رشد اقتصادی و مهار نرخ تورم این نرخ را به 9 درصد برساند
به نحوی كه در ابتدای سال 92 قیمت هركیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان 322 هزارو 230 ریال، گوشت گاو و گوساله بی استخوان 321 هزارو 970 ریال ، گوشت مرغ 69 هزارو 400 ریال و تخم مرغ 93 هزارو 330 ریال بود.
با تلاش های دولت یازدهم در تثبیت نرخ ها، در سال 95 قیمت هركیلوگرم گوشت گوسفندی با استخوان به 3784 هزارو 380 ریال، گوشت گاو و گوساله بی استخوان 367 هزارو 620 ریال، گوشت مرغ به 53 هزارو 200 ریال و تخم مرغ به 86 هزارو 620 ریال رسید.
فرجام سخن، در دولت یازدهم با اجرای برجام و در اولویت قراردادن تحقق برنامه های اقتصاد مقاومتی مورد تاكید مقام معظم رهبری دولت یازدهم توانست تا حد ممكن با كاهش نرخ تورم از افزایش قیمت كالاهای مصرفی جلوگیری كند اما با وجود این كه كماكان با رشد نامحسوسی مواجه بودیم اما به طور كلی این افزایش با رشد جهشی قیمت ها در دولت نهم و دهم قابل مقایسه نیست.
در واقع در سال 1384 نرخ هركیلو گوشت گوسفندی 51 هزارریال ، در سال 92 به 322 هزارو 230 بود كه در سال 95 به 374 هزارو 380 ریال رسیده است
اقتصام**9186* 1579 * گزارشگر: هما همت خواه * انتشار : مرضیه فاتحی

سرخط اخبار اقتصاد