100 تا 150 هزار غاصب شناسنامه در سيستان و بلوچستان وجود دارند

زاهدان - ايرنا - مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان گفت: بر اساس آمار غير رسمي 100 تا 150 هزار نفر غاصب شناسنامه در استان وجود دارند كه با شناسنامه افراد ديگر زندگي مي كنند.

ميثم برازنده روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: آمار رسمي غاصبان شناسنامه در سيستان و بلوچستان بر اساس اعلام ثبت احوال، 662 نفر است.
وي افزود: غاصبان شناسنامه به افرادي اطلاق مي شود كه شناسنامه افراد ديگر را با روش هاي مختلف از جمله سرقت، اجاره و يا استفاده از شناسنامه فرد مرده غصب كرده باشند.
وي ادامه داد: با هدف ساماندهي و كاهش غاصبان شناسنامه در سيستان و بلوچستان، دهياري ها و بخشداري ها مكلف به راه اندازي دفتر ثبت واقعه وفات شدند و خانه هاي بهداشت استان نيز بايد گزارش دقيق از افراد فوتي ارائه دهند.
مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان گفت: همچنين طرح ساماندهي و يكپارچه سازي آرامستان ها در سطح استان در حال اجراست و در موارد ديگر از جمله سرقت و اجاره نيز مراجع قضايي ورود مي كنند.
برازنده افزود: اين دبيرخانه همزمان با آغاز بكار خود در سال 92، چهار هزار و 480 پرونده فاقدان شناسنامه را تحويل گرفت و سه هزار و 777 پرونده نيز از آن زمان تاكنون در اين دبيرخانه تشكيل شده است.
وي ادامه داد: در مجموع از سال 92 تا كنون حدود 6 هزار و 577 پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و براي 22 هزار نفر در سيستان و بلوچستان شناسنامه صادر شد.
وي اظهار داشت: حدود هزار پرونده باقي مانده تا ارديبهشت امسال رسيدگي مي شود.
وي گفت: حدود 11 هزار پرونده فاقدان شناسنامه از سال 1374 تا 1392 در سيستان و بلوچستان رسيدگي شده بود كه در مقايسه با عملكرد چهار ساله دولت تدبير و اميد بسيار كمتر است.
مسئول دبيرخانه كميسيون فاقدان شناسنامه و مشكوك التابعين شوراي تامين سيستان و بلوچستان افزود: همچنين از سال 92 تا كنون 500 پرونده مشكوك التابعين (وجود شك و ترديد در سند سجلي افراد) در استان تشكيل و 364 پرونده رسيدگي شد و 136 پرونده باقي مانده نيز تا پايان ماه جاري رسيدگي مي شود.
سيستان و بلوچستان با 2 ميليون و 775 هزار و 14 نفر جمعيت و 187 هزار و 502 كيلومتر مربع وسعت پهناورترين استان كشور شناخته مي شود كه بنا به گفته علي اوسط هاشمي استاندار اين استان افزون بر 51 درصد جمعيت استان در روستاها و بقيه در شهرها سكونت دارند.
اين استان داراي 19 شهرستان است و افزون بر 1300 كيلومتر مرز زميني با كشورهاي افغانستان و پاكستان و 310 كيلومتر مرز دريايي در درياي عمان دارد.
قرار گرفتن سيستان و بلوچستان در همسايگي 2 كشور يادشده موجب شده تا اتباع بيگانه از راههاي غير قانوني و به وسيله قاچاقچيان انسان وارد اين استان شوند.
3042** 6081 خبرنگار: محدثه حيدري گرجي ** انتشار دهنده: حيدر سراياني