بهره برداري از آزاد راه مراغه - هشترود تا سه سال آينده

مراغه - ايرنا - معاون ساخت و توسعه آزادراه ‌هاي كشور با اشاره به روند اجرايي طرح احداث آزاد راه مراغه - هشترود گفت: اين طرح در صورت تامين اعتبارات و منابع مالي مورد نياز، در سه سال آينده تكميل و به بهره برداري مي رسد.

به گزارش ايرنا، سيد حسين ميرشفيع روز جمعه در جمع خبرنگاران مراغه افزود: با توجه به مشاركت دولت و بخش خصوصي در اجراي اين طرح، تامين اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين طرح بستگي به شرايط دولت و نيز سرمايه گذار دارد.
وي با اشاره به روند تملك اراضي محدوده اين آزاد راه ادامه داد: تاكنون براي اين منظور 150 ميليارد ريال هزينه شده كه از اين ميزان 100 ميليارد ريال آن به مالكان اين اراضي پرداخت شده و به زودي ساير اين مطالبات نيز تامين و پرداخت مي شود.
وي اضافه كرد: هم اكنون منابع مورد نياز براي اين مطالبات تامين شده و منتظر مجوز رسمي بانك مركزي به بانك سپه براي پرداخت آن هستيم.
معاون ساخت و توسعه آزادراه ‌هاي كشور با تكذيب شايعه تغيير مسير آزادراه مراغه - هشترود اظهار كرد: هيچ تغييري در مسير اين آزادراه ايجاد نشده است.
ميرشفيع با تاكيد بر اينكه آزادراه مراغه - هشترود در مسير مصوب و نقشه هاي مورد تصويب اين طرح اجرا خواهد شد، گفت: مسير اجراي اين طرح از ميدان مجلس در ورودي شهر مراغه آغاز و تا هشترود امتداد مي يابد.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: با توجه به مصوبات قبلي در خصوص اين طرح، اين‌ آزادراه به سمت مرز عراق و استان آذربايجان غربي و كردستان امتداد و گسترش مي يابد.
وي ادامه داد: نقشه هاي اجرايي اين طرح ملي و نيز مشخصات هندسي آن هم اكنون به روز رساني و تصحيح شده تا در آينده شاهد بهره مندي مردم اين منطقه از اين آزادراه مهم باشيم.
آزاد راه مراغه - هشترود به طول 92 كيلومتر بوده كه در اين طرح 32 دهنه پل بزرگتر از هشت متر و 104 دهنه پل كوچكتر از هشت متر با چهار خط عبوري به عرض 28.6 متر، سرعت رفت و آمد متوسط 120 متر در ساعت، اجرا مي شود و هشت هزار ميليارد ريال اعتبار براي آن پيش بيني شده است.
عمليات اين طرح شامل 14 ميليون و 600 هزار ميليون متر مكعب خاكبرداري، 6 ميليون و 700 هزار مترمكعب عمليات خاكريزي، 750 متر مكعب زيرساخت و 750 هزار تن آسفالت ريزي است.
با اجراي آزاد راه مراغه - هشترود، طول اين مسير 9 كيلومتر كاهش مي يابد و در طول بهره برداري 20 ساله اين آزاد راه، حدود 123 ميليون ليتر بنزين و 294 ميليون ليتر گازوييل و در هر بار طي مسافت 50 دقيقه در وقت مسافران اين آزاد راه به صورت ميانگين صرفه جويي مي شود.
محور فعلي مراغه – هشترود به طول 101 كيلومتر بوده كه با پيچ هاي خطرناك از 2 شهر خداجو و نظركهريزي مي گذرد، با آنكه بيشتر ترانزيت شهرهاي جنوب استان هاي آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي و شمال كردستان از اين مسير است، اين جاده از غير استانداردترين جاده هاي كشور محسوب مي شود.
شهرستان مراغه با حدود 250 هزار نفر جمعيت در 127 كيلومتري تبريز، مركز آذربايجان شرقي واقع است.
خبرنگار: ابراهيم مطلوبي**انتشارهنده:عيسي عطاپور**
3077/7487