موج محكومیت حمله موشكی آمریكا علیه سوریه در لبنان/حمایت یك حزب لبنانی از حمله

بیروت-ایرنا-به دنبال تجاوز آمریكا به فرودگاه الشعیرات سوریه، موج واكنش ها و محكومیت این اقدام از سوی احزاب و شخصیت های لبنانی ادامه دارد. در این میان تنها جریان «المستقبل» از این حمله دفاع كرده است.

در ادامه واكنش گروه های سیاسی، اجتماعی، مذهبی، سیاستمداران و علمای مذهبی لبنانی درباره حمله دیروز (جمعه) آمریكا به سوریه به ترتیب زمانی می آید:

**«امیل امیل لحود» نماینده سابق پارلمان: تروریسم مورد حمایت آمریكا و قدرت های بزرگ و حامیان مالی و تسلیحاتی آنها بیشترین سود را از حمله آمریكا به سوریه می برد/ آمریكا بار دیگر نشان داد تنها كشوری است كه با زیر پا گذاشتن حق و قانون بین المللی به زور متوسل می شود و خود را پلیس دنیا به شمار می آورد/ این شیوه شاید در كشورهای برده ایالات متحده جوابگو باید اما درباره سوریه و روسیه و ایران وضعیت فرق می كند و روزهای آینده این را ثابت خواهد كرد.

**«حزب دموكراتیك خلق»: تجاوز آمریكا به سوریه خوش خدمتی به صهیونیست ها و گروه های تروریستی است/ این تجاوز مستقیم روند جنگ سوریه را به نفع محور متجاوز تغییر نخواهد داد/ باید جبهه گسترده مقاومت عربی در برابر هیمنه امپریالیستی و دفاع از وحدت كشورها و ملت های عربی شكل بگیرد.

**«زهیر الخطیب» رئیس «جبهه سازندگی لبنان» و «شورای بیروت وطن»: تجاوز آمریكا راه را برای توسعه طلبی مجدد داعش باز كرد/ حزب دموكرات و لابی صهیونیستی موفق شدند دونالد ترامپ را در ورطه استفاده از زور و دسیسه چینی برای تغییر حكومت ها گرفتار سازند/ هدف از این تجاوز، تشكیل یك كشور وابسته و مزدور در حد فاصل بین عراق و سوریه است كه داعش مقدمه ساز و ائتلاف كردی با مدیریت مستقیم امریكا میراث دار آن است.

**«ودیع الخازن» وزیر سابق لبنان و رئیس مجلس عام مارونی: ترس آن را داریم كه حمله موشكی امریكا به فرودگاه الشعیرات در حمص شبیه جنگ افروزی این كشور علیه عراق مبتنی بر اتهام های غیر واقعی درباره سلاح های كشتار جمعی باشد/ دولت آمریكا باید سیاست جنگ طلبانه خود را به نفع مذاكرات سیاسی كنترل كند/ چه اشكالی داشت اگر تحقیقات بین المللی بی طرفانه درباره قضیه انجام می گرفت؟

**حزب «الاتحاد»: بمباران سوریه توسط آمریكا به گروه های تروریستی فرصت سیطره بر زمین را فراهم می كند/ آمریكا قانون بین المللی را زیر پا گذاشته و آن را به دلخواه خود اجرا می كند/ این اقدام دولت جدید آمریكا به ریاست ترامپ نشان از بی عقلی و عدم پایبندی وی به ارزش ها و عدالت و نفوذ لابی صهیونیستی در دولت آمریكا دارد.

**شیخ «عبدالامیر قبلان» رئیس مجلس اعلای شیعه: تجاوز آمریكا به فرودگاه الشعیرات سوریه به منزله زیر پا گذاشتن تمامیت ارضی یك كشور عربی و اسلامی و خوش خدمتی به رژیم صهیونیستی است.

**«ابراهیم الحلبی» رئیس «جنبش ملت»: تجاوز امریكا به فرودگاه الشعیرات سوریه به منزله زیر پا گذاشتن قانون بین المللی است/ دولت آمریكا بار دیگر ثابت كرد كه از گروه های تروریستی حمایت می كند.

**دفتر سیاسی «حزب ماركسیستی» لبنان: تجاوز نظامی مستقیم آمریكا به فرودگاه الشعیرات ناشی از بحران اقتصادی آمریكا و نشان دهنده چهره واقعی تروریسم دولتی این كشور است/ خوش آمد گویی كشورهای استقبال كننده از این تجاوز نشان دهنده حجم سرمایه گذاری آنها در تروریسم برای رسیدن به منافعشان است.

**شیخ «علی یاسین» رئیس جمعیت علمای صور: كشورهای عربی و اسلامی باید علیه این تجاوزگری آمریكا موضع یكپارچه بگیرند/ این تجاوز نخواهد توانست محور مقاومت را به زانو درآورد/ موضع كشورهای استقبال كننده از این تجاوز بخشی از توطئه علیه عرب هاست.

**«سلیم الحص» رئیس جمهور اسبق: تجاوز به سوریه تعدی آشكار به حقوق كشورهاست/ این جنایت ددمنشانه را به كلی رد می كنیم/ این اقدام خارج از اصول تعامل و برخورد بین كشورها بود.

**«نشست ملی»: دولت آمریكا همچنان به سیاست های سابق خود در ایجاد ناامنی و آشوب در كشورهای عربی ادامه می دهد/ این اقدام ادامه مسیر كاندولیزا رایس و نشان دهنده بی عقلی رئیس جمهور آمریكاست/ كشورهای عربی علیه این اقدام موضع یكپارچه بگیرند.

**«جبهه كار اسلامی»: هدف از حمله به سوریه به زانو در آوردن و باج خواهی از آن است/ باید هر چه سریعتر به وضعیت مصیبت بار سوریه پایان داده شود.

**حزب «قومی اجتماعی سوری»: سیاست آمریكا در قبال سوریه تغییر نكرده است، دولت قبلی آمریكا ادعا می كرد «از روی اشتباه» به داعش كمك كرده اما دولت ترامپ با بهانه تراشی های وهمی از داعش و تروریست ها حمایت می كند/ تجاوز آمریكا به سوریه باعث به تعویق افتادن و حتی مسدود شدن راه حل سیاسی در ژنو خواهد شد/ باید در مقابل تجاوزه چند جانبه به سوریه بیشترین همبستگی با سوریه ابراز شود.

**مركز «رابطه الشغیله»: اقدام شتابزده واشنگتن و متحدان غربی در اتهام زنی به دولت سوریه درباره استفاده از سلاح شیمیایی بدون انجام تحقیقات، ثابت می كند كه واشنگتن به سیاست های استعماری و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی ادامه می دهد/ هدف آمریكا از حمله به سوریه سرپوش گذاشتن بر استفاده مسلحین از سلاح شیمیایی است.

**امامان جمعه شهر «صیدا»: اتهام زنی به ارتش سوریه درباره استفاده از مواد شیمیایی در خان شیخون نمایشنامه ای برای تجاوز به سوریه بود.

**شیخ «عفیف النابلسی»: آمریكا می خواهد بار دیگر در چهره طرف قدرتمند ظاهر شود/ حمله آمریكا به پایگاه الشعیرات برای روحیه دادن به متحدان تركی و قطری و سعودی و اسرائیلی اش بود/ این تجاوزگری به مدد ایستادگی و ثبات قدم مدافعان از سوریه شكست خواهد خورد.

**جنبش «امل»: واشنگتن با تجاوز به سوریه خود را در جایگاه قاضی و وكیل و جلاد بین المللی قرار داده كه بدون دلیل و مدرك حكم صادر و اجرا می كند/ این همان سناریویی است كه بهانه حمله به عراق شد و دیگر بر كسی پوشیده نیست/ ما در كنار ملت و دولت و ارتش كشور برادر سوریه می مانیم و از راه حل سیاسی حمایت می كنیم.

**حزب «توحید عربی»: تجاوز آمریكا ادامه جنگی است كه ایالات متحده از سال 2011 به واسطه عوامل تروریستی خود ضد سوریه به راه انداخته است/ دولت لبنان در راستای پیمان برادری و همكاری بین دو كشور تجاوزگری آمریكا را محكوم كند.

**شیخ «ماهر حمود» رئیس «اتحاد علمای مسلمین»: ممكن است جنایت خان شیخون كار سرویس های اطلاعاتی آمریكا باشد چون بدنه اصلی دولت آمریكا از موضع گیری های ترامپ ناراضی است/ تا جایی سقوط كرده ایم كه گرگ را نگهبان گله می دانیم و آمریكا را حامی حقوق كودكان سوریه به شمار می آوریم/ كسانی كه بر كودكان خان شیخون گریه و شیون سر داده اند چرا در برابر كشتار همه روزه یمن سكوت كرده اند؟/ رویدادهای پی در پی باعث رسوایی آمریكا و دنباله روهای آنها شده و درستی مسیر محور مقاومت را ثابت می كند.

**«جوانان لبنان عربی»: آمریكا با تجاوز به سوریه قوانین بین المللی را زیر پا گذاشت/ سوریه عضو سازمان ملل است و با تروریست هایی كه از همه دنیا جمع شده اند مبارزه می كند/ گفتگوهای سیاسی میخ آخر را به تابوت داعش و گروه های تروریستی دیگر خواهد زد.

**«جنبش امت»: تجاوز آمریكا پرده از حجم دسیسه های حساب شده بین المللی علیه سوریه برداشت/ به آمریكا و صهیونیست ها و اذناب آنها می گوییم: اگر خواهان تغییر دادن قواعد درگیری در منطقه هستید باید بدانید كه مقاومت ما دیگر چیزی به نام «تفاوت میدان ها و جبهه ها» را به رسمیت نمی شناسد و ما مبارزه با شما در هر مكانی را حق شرعی و قانونی خود می دانیم.

**كمیته حمایت از مقاومت در فلسطین: تجاوز آمریكا به سوریه را محكوم كرده و نسبت به وحدت و تمامیت ارضی سوریه تاكید می كنیم/ باید از طریق راه حل سیاسی از سوریه كه در برابر رژیم صهیونیستی ایستادگی كرده حمایت به عمل آید.

*«نشست مردمی» لبنان: حمله موشكی آمریكا تجاوز مستقیم به سوریه بود/ آمریكا منتظر نتایج تحقیقات بین المللی درباره گاز شیمیایی خان شیخون نماند و در اقدامی یك جانبه دست به تجواز به سوریه زد/ ترامپ با این حمله احمقانه می خواهد نقش پلیس دنیا را بازی كند.

**حزب سوسیالیستی «طلیعه لبنان»: تجاوز صبح امروز آمریكا به سوریه یادآور تجاوز به عراق است/ باید با هرنوع تجاوزی به امت از هر طرف كه باشد مقابله شود.

**«مصطفی حمدان» دبیركل جنبش «ناصری های مستقل»: حمله استعمار آمریكایی به خاك سوریه نشان داد كه ایالات متحده رئیس واقعی تروریسم جهانی است/ این اقدام تجاوزگرانه بیش از هر زمان دیگری ملت و دولت و ارتش سوریه را در مسیر مقاومت و حمایت از آزادگان جهان ثابت قدم خواهد كرد/ احزاب و گروه های لبنانی از روسیه و ولادیمیر پوتین به خاطر حمایت از محور حق در سوریه تشكر می كنند.

**«امیل لحود» رئیس جمهور سابق: بهانه های آمریكا در حمله دیروز به عراق با ادعای وجود سلاح های كشتار جمعی و اكنون در سوریه به بهانه استفاده از سلاح شیمیایی برای هیچ كس قانع كننده نیست. آیا زمان آن نرسیده به این بازی مسخره خاتمه داده شود؟ آیا وقت آن نرسیده دنیا بفهمد كه رژیم صهیونیستی و تروریسم تكفیری دو روی یك سكه اند؟/ سوریه و متحدان آن در نهایت از این جنگ پیروز بیرون خواهند آمد/ دشمنان سوریه از پیروزی های سوریه احساس یاس و ناامیدی می كنند.

**«سمیر الجسر» نماینده پارلمان وابسته به جریان «المستقبل»: حمله آمریكا یك هشدار بود و در صورت بی اعتنایی به آن ممكن است شاهد حمایت جدید آمریكا از «انقلابیون» باشیم/ اقدام جدی آن است كه جلوی قتل مردم سوریه توسط نظام را بگیرد اما نشانه ای در این زمینه به چشم نمی خورد.

**«اشرف ریفی» وزیر سابق دادگستری: از هر اقدامی كه جامعه جهانی برای نجات سوریه از دست این نظام انجام دهد حمایت می كنیم/ از جامعه جهانی می خواهیم برای پایان دادن به این وضعیت اسف بار اقدام جدی انجام دهد.

**دفتر سیاسی جریان المستقبل: از هر گونه اقدامی در راستای مهار نظام اسد و متحدانش استقبال می كنیم/ امیدواریم دنیا از خواب بیدار شود و به تكلیف انسانی خود عمل كند/ جریان المستقبل همنوا با سعد الحریری، در برابر بشار اسد ظالم و حامیان و پشتیبانان او كه در ویرانی سوریه و كشتار مردم شریكند با برادران سوری ابراز همبستگی می كند.

خاورم**390**2054
انتشاردهنده: محمد خواجوئی