اقدام تحسين برانگيز ايرنا در راه اندازي پويش نه به ريختن زباله

پويش نه به ريختن زباله در طبيعت كه توسط ايرنا راه اندازي شد با استقبال دوستداران محيط زيست و طبيعت دوستان مواجه شد، اقشار مختلف مردم، سازمان هاي مردم نهاد و دستگاه هاي اجرايي از اين پويش استقبال كرده و تعدادي از آنها تمايل خود را به پيوستن به اين حركت نمادين اعلام كردند.

متاسفانه در ايران امروز، ريختن پسماند مواد غذايي، پلاستيك، فلزات، شيشه و ظروف يكبار مصرف، يكي از معضلات حاد زيست محيطي به هنگام تفريح و گردش در طبيعت مي باشد.
ايرنا با اين اقدام درصدد تغيير رفتار شهروندان و ترويج رفتارهاي صحيح و مناسب در اين زمينه و نهادينه كردن فرهنگ نريختن زياله يا جمع آوري آن و نهايتا رفع اين معضل در كشور است.
باوجود برخي تلاش هاي انجام گرفته توسط متوليان قانوني و سازمان هاي مردم نهاد، متاسفانه هنوز شاهد اين معضل در اغلب مناطق طبيعي و گردشگري ايران (اعم از جنگل ها، سواحل دريا، رودخانه ها، كنار جاده ها، بوستان ها و مراتع) هستيم كه علاوه بر ايجاد صدمه هاي جبران ناپذير به طبيعت، سلامت و تغذيه همه مردم ايران را نيز به خطر انداخته است.
سازمان حفاظت محيط زيست در روز طبيعت در بيانيه اي از مردم تقاضا كرد كه از پويش هاي مردمي 'طبيعت پاك' و 'نه به زباله' حمايت عملي كنند. گردشگران و طبيعت گردان بايد به جاي رها كردن زباله ها در طبيعت، كيسه هاي مخصوص جمع آوري زباله را همراه خود برده و زباله هاي توليدي را به ايستگاه هاي مسقر تحويل دهند.
زباله ها را نبايد را در جنگل، ساحل دريا، كنار چشمه هاي آب، دره ها، مناطق كوهستاني و كنار جاده ها رها كرد.
بهتر است در زمان حضور در طبيعت، تا حد امكان غذاهاي آماده بدون نياز به پخت مجدد به همراه داشته باشيم و در صورت نياز به آتش، در حد امكان از زغال آماده استفاده نموده و از شكستن هرگونه سرشاخه درختان امتناع كرده و حتماً خاكستر آتش را نيز با آب و خاك خاموش نماييم.
اقدام ايرنا به عنوان يك رسانه مهم با كاركرد اجتماعي و فرهنگي و پرداختن به اين مقوله يا چالش مهم محيط زيستي، امري تحسين برانگيز بوده و اميد است با حمايت مناسب مسئولان و همراهي به موقع مردم شاهد رفع اين معضل در كشور باشيم.
دكتر برهان ولدبيگي پزشك فعال در حوزه سلامت و محيط زيست
8066 انتشار دهنده:علي مولوي