نشست شاخه زنان جماعت اسلامي كوبا در بزرگداشت حجاب در هاوانا

مادريد - ايرنا - نشست شاخه زنان جماعت اسلامي كوبا در بزرگداشت حجاب با عنوان 'حجاب يك انتخاب، يك پوشش و نه يك مانع'با حضور بانوان مسلمان و پيروان ديگر اديان و همچنين مسئولين جماعت اسلامي كوبا در هاوانا برگزار گرديد.

به گزارش روزسه شنبه ايرنا از سفارت ايران درهاوانا، مهناز شيخ حسني به عنوان اولين سخنران در اين نشست به تبيين نقش حجاب در تحكيم بنيان خانواده پرداخت و با اشاره به اينكه دين اسلام يك روش كامل زندگي است كه براساس شناخت دقيق ازانسان و تمام مراحل زندگي بشر وضع گرديده است، گفت: رفتار خشونت آميز برخي به اين نام ، ظلم در حق اين دين مبين است.
وي با تاكيد براختياري بودن حجاب ازسوي بانوان مسلمان برفوايد حجاب در ابعاد مختلف اجتماعي و بهداشتي اشاره كرد وگفت:موضوع حجاب و لزوم رعايت آن را منحصر به جامعه بانوان نيست و با استناد به آيات قرآني و احاديث، الزام رعايت اين موضوع نيز از جانب آقايان با توجه به معيار و شرايط خاص خود در دين مبين اسلام مورد اشاره قرار گرفته است.
شيخ حسني در پايان بااعلام اينكه زنان مسلمان با اعتقاد حجاب را برگزيده اند و آن را موجب حفاظت از خود و اجتماع مي دانند اظهار داشت:ما زنان با هر اعتقادي بايد به يكديگر كمك كنيم تا انتخاب مان محترم شمرده و حقوقمان اعطا گردد. جهل، بي اطلاعي و باورهاي غلط نبايد موجب تخريب ما گردد و مي توانيم با تمام توان به عنوان يك جمع واحد، عليه آن مقابله نمائيم.
بنابر اين گزارش ، اين مراسم توسط شاخه زنان جماعت اسلامي كوبا در هاوانا برگزار شد . جماعت اسلامي كوبا يك تشكل غير دولتي در كوبا است.
« فاطمه گونزالس» هماهنگ كننده كميته زنان جماعت اسلامي نيز ديگر سخنران اين مراسم بود كه بر اهميت پوشش و داشتن حجاب زنان و مزايايي كه براي زنان دارد ، تاكيد ورزيد .
شايان ذكر است كه بر اساس آمار رسمي‌ دولت ، تعداد مسلمانان در كوبا بطور تقريبي حدود هزار نفر برآورد مي شود.
اروپام *5*491**1590
انشتار:محمد حسن دوستارگان