فقط جاي پايتان را جا بگذاريد!

بوشهر- ايرنا - پايگاه خبري تحليلي خليج فارس به انگيزه 13بدر ، روز طبيعت يادداشت مهراب احمدي فعال حوزه محيط زيست را با عنوان ' فقط جاي پايتان را جا بگذاريد را بازنشر داده است.

در ادامه اين مطلب آمده است: سيزده بدر يا جشن بدرقه نوروز از مهمترين رسوم مشترك در ميان اقوام ايراني است كه طي سالهاي اخير روز آشتي با طبيعت نيز تلقي مي‌ شود.
ايرانيان از گذشته‌ هاي دور، با آغاز بهار و ورود به سال جديد و پس از چند روز ديد و بازديد و تبريك سال نو، گويا براي تكميل شادي خود و دور كردن غم و غصه و خمودگي، در روز سيزدهم فروردين ماه با بيرون آمدن از خانه و پناه گرفتن در طبيعت، مراسم سيزده بدر را اجرا مي‌كنند.
در همه شهرها و روستاها و عشيره‌هاي ايران، خانواده‌ ها به صورت گروهي، گاه چند خانواده با هم غذاي ظهر را آماده كرده و آجيل و خوردني‌ ها را با خود برداشته و به دامان صحرا و طبيعت مي‌ روند و سبزه هفت سين را با خود برده و به آب روان مي‌سپارند.
به دامن صحرا و طبيعت رفتن، شوخي و بازي كردن ،دويدن، تاب خوردن و در هر حال شاد بودن، از ويژگي‌هاي روز سيزده بدر است. گره زدن سبزه به نيت باز شدن گره دشواري‌ ها و برآورده شدن آرزوها، از ديگر رسوم اين روز است.
درسالهاي اخير كه بحث حفاظت از محيط زيست و اهميت آن در زندگي انسان ها بيشتر مطرح شده است، متوجه مي‌ شويم كه گذشتگان ما، بخوبي دريافته بودند كه نتايج برقراري ارتباط با طبيعت و حفظ آن كه در نهايت به نفع انسان و نسل‌ هاي آينده است، و به تدريج با آگاهي از اين تفكر، نگرش به سيزده بدر نيز تغيير كرد تا براساس آن طي سالهاي اخير 13 فروردين به روز طبيعت نامگذاري شود.
شايد بتوان گفت كه حفظ محيط زيست، ضروري ترين وظيفه انسانهاست چراكه به اندازه زندگي انسانها اهميت دارد. گفتن از محيط زيست اما در بسياري موارد دردناك است، از اين بابت كه انسانها چه فجايعي بر سر اين موجود ناتوان آورده اند.
در حال حاضر مي‌ توان اين منافع را به خدمات زيست محيطي تعبير نمود به طوري كه هر انساني براي برخورداري از زندگي ايمن، به طبيعت وابسته است .
در حدود 5.3 ميليارد نفر در سراسر جهان براي گذران زندگي و تامين غذا به درياها، اقيانوس‌ها و طبيعت اطراف خود وابسته‌ اند و در حالي كه به دليل تغييرات اعمال شده از سوي بشر طي سالهاي اخير، در برخي از مناطق ميزان ذخاير آبزيان تا 9 درصد نيز كاهش يافته است ، هنوز حدود 70 درصد جمعيت جهان از منابع بيولوژيك سنتي حاصل از طبيعت استفاده مي‌كنند كه اين نشانگر اهميت چرخه‌هاي طبيعي در زندگي انسان‌هاي قرن 21 است.
**بوستان هاي شهري ارجح تر است
يك فعال حوزه محيط زيست با اشاره به حضور ايرانيان در طبيعت همزمان با آخرين روز تعطيلات نوروزي مي گويد: از آنجا كه ناكافي بودن سرويس هاي بهداشتي و شست و شويي در طبيعت و پارك ها يكي از مشكلات در چنين روزي است؛ استفاده از پارك و بوستان هاي محلي و شهري قابل دسترس به منزل ارجح تر است تا خانواده ها در صورت نياز به وسايل بهداشتي از سرويس هاي بهداشتي منزل استفاده كنند.
**از بردن ظروف يكبار مصرف به طبيعت خودداري شود
گلپايگاني با اشاره به اينكه اگر قرار است از دامان طبيعت در روز طبيعت بهره ببريم لازم است از همراه بردن وسايلي كه باعث تخريب طبيعت مي شود جلوگيري كنيم، گفت: از بردن اره، تنفگ بادي و ساچمه اي و همچنين از وسايلي مانند ظروف يكبار مصرف جدا جلوگيري شود.
''مخرب ترين بخش تخريب طبيعت در روز سيزده بدر شكستن شاخ و برگ درختان و آتش زدن بوته است
وي افزود: حتما بخشي از پخت و پز غذايي و همچنين آب داغ براي تهيه چاي در منزل انجام شود زيرا لازمه پخت و پز غذا و تهيه چاي در طبيعت استفاده از چوب درختان و بوته هاست كه مخرب ترين بخش تخريب طبيعت در روز سيزده بدر شكستن شاخ و برگ درختان و آتش زدن بوته است، همچنين در صورت امكان براي تهيه آتش از ذغال يا كپسول هاي گاز استاندارد مسافرتي با مراعات نكات ايمني استفاده شود.
اين فعال حوزه محيط زيست تاكيد كرد: براي جلوگيري از آلودگي آب هاي روان در هنگام شستن ظروف حتما از استفاده از مواد شوينده غير بهداشتي و غير استاندارد در جوبيارها، كانال ها، درياچه ها و رودخانه ها جلوگيري شود و در صورت امكان ظروف استفاده شده در روز طبيعت را براي شست و شو به منزل باز گردانند.
به گفته گلپايگاني، با توجه به زندگي شهري و محصور بودن كودكان در ايام سال در آپارتمان ها، به كودكان خود اجازه دهيد در هنگام حضور در طبيعت بتوانند در كنار والدين از زندگي در طبيعت لذت ببرند و زندگي در طبيعت را تجربه كنند ولي نه به صورت امر و نهي بلكه بصورت مراقبت غير محسوس؛ خانواده ها مراقب باشند كه كودكان به خود و طبيعت صدمه نزنند.
**از رها كردن مواد غذايي اضافه در طبيعت خودداري شود
وي تاكيد كرد: از قرار دادن مواد غذايي اضافه خود براي جانوران و پرندگاني كه در دامنه طبيعت زندگي مي كنند جدا خوداري كنند. به دو دليل يكي به علت وجود مواد چربي در غذا كه باعث بيماري حيوانات مي شود و ديگر آنكه با اين كار، جانوران و پرندگان براي بدست آوردن غذا تلاش نخواهند كرد و در نتيجه اين كار، باعث تلف شدن زودهنگام آنان خواهيم شد.
**فقط جاي پا را در طبيعت جا بگذاريم
اين فعال محيط زيست اظهار كرد: در روز طبيعت از بردن مواد غذايي اضافه بر نياز، جلوگيري شود چون بخش زيادي از اين مواد غذايي به زباله تبديل مي شود كه رها كردن زباله و يا كيسه زباله در طبيعت در اين روز باعث تخريب شديد طبيعت مي شود. لطفا در روز سيزده بدر با همراه داشتن كيسه هاي زباله و دستكش جمع آوري زباله اضافي و با اهدا كردن اين كيسه ها به ديگران آنها را تشويق كنيم كه از رها سازي زباله در طبيعت خودداري كنند. به قول فعالين محيط زيستي، براي ماندگاري طبيعت، در آن فقط بايد جاي پا را جا گذاشت.
لازم به ذكر است شهروندان مي توانند تخلفات زيست محيطي به وي‍ژه در روز طبيعت را به سامانه 1504 گزارش دهند.
7212/6045** خبرنگار: عبدالصمد شهرياري ** انتشار دهنده: اكبر اقبال مجرد