مديركل حفاظت محيط زيست بوشهر: فرهنگ دوستي با طبيعت بايد درجامعه ترويج و نهادينه شود

بوشهر- ايرنا - مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر گفت: باتوجه به اينكه محيط زيست دغدغه جدي همه مردم شده است بايد همه ما در ترويج فرهنگ فرهنگ دوستي با طبيعت تلاش و ايفاي نقش كنيم.

حسين دلشب روز يكشنبه با بزرگداشت روز طبيعت در گفت وگو با ايرنا افزود:خشكسالي ، ريزگردها ، سيل و تغيير اقليم بر مناطق مختلف كشور ايران اثر گذاشته است برهمين اساس اگر به مسايل زيست محيطي توجه نشود تبعات آن دامن همه ما را خواهد گرفت.
وي يادآورشد: آب و محيط زيست دو مقوله مهمي است كه جزو الويت هاي برنامه ششم توسعه قلمداد شده اند .
دلشب اضافه كرد: اداره كل حفاظت محيط زيست استان بوشهر افزون بر مشاركت فعال در ستاد خدمات سفرهاي نوروزي براي توريج فرهنگ زيست محيطي و معرفي جاذبه هاي گردشگري مناطق حفاظت شده همزمان با روز 13 بدر نيز بيش از 10هزار كيسه براي جمع آوري زباله در اختيار افراد در خروجي هاي شهرستان هاي اين استان قرار داده است.
مديركل حفاظت محيط زيست استان بوشهر گفت:كيسه هاي توزيع شده براي جمع آوري زباله تجديد پذير هستند و از مردم خواسته شده پس از آسايش و بهره گيري از دامان طبيعت زباله هاي توليدي را با خود جمع آوري و مانع از رها شدن آن در طبيعت شوند.
وي اظهارداشت: باتوجه به فصل گل دهي گياهان و درختان كساني كه به دامن طبيعت مي روند از له كردن گل ها و شكستن سرشاخه هاي درختان خودداري كنند تا امكان رسيدن تخم گلها براي رويش سال هاي آينده فراهم شود.
دلشب ادامه داد: همچنين افراد از روشن كردن آتش كنار درختان كهنسال و فضاهاي با پوشش گياهي بالا خودداري كنند و هرگونه آتش را در زمان بازگشت به منزل خاموش كنند تا از گسترش آتش سوزي جلوگيري شود.
وي گفت: مردم اگر در كنار دريا براي گذراندان روز 13 بدر مي روند نيز از انداختن بطري و كيسه پرهيز كنند چرا كه الان فصل تخم گذاري لاك پست هاست و آنها تصور مي كنند و باتوجه به اينكه عروس دريايي غذاي اصلي لاك پست هاست آنها بطري را با آن اشتباه گرفته و با قورت دادن بطري خفه مي شوند.
مديركل حفاظت محيط زيست افزود: بدليل آگاهي مردم فرهنگ زيست محيطي در جامعه ارتقا پيدا كرده است و تنها راه حفظ اين سرمايه براي خود و نسل آينده مشاركت همگاني در حفظ محيط زيست است.
پارك ملي ناي بند، پارك ملي نخيلو، اثر طبيعي ملي كوه نمك جاشك، اثر طبيعي ملي خارگو، پناهگاه حيات وحش خارگ ، مناطق حفاظت شده مند و حله ، تنگ باهوش و منطقه شكار ممنوع كوه مند از مناطق طبيعي و گردشگري در استان بوشهر است كه هر ساله مردم براي سپري كردن تعطيلات نوروزي به خصوص روز طبيعت به اين مناطق سفر مي كنند.
7212/6045** خبرنگار: عبدالصمد شهرياري ** انتشار دهنده: اكبر اقبال مجرد