فرماندار آستارا تدوين شناسنامه براي توسعه روستاهاي اين شهرستان را خواستار شد

آستارا - ايرنا - فرماندار شهرستان مرزي بندر آستارا گفت: توسعه روستا از مهمترين اقدامات دهياري هاست و بايد شناسنامه روستاها مشتمل بر فرصت ها، چالش ها و توانمندي هاي هر روستا براي معرفي و توسعه بهتر آنها تدوين شود.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، يونس رنجكش روز شنبه هم زمان با دوازدهم فروردين روز جمهوري اسلامي در نشست انتخابات، دهياران و مشاركت حداكثري در فرمانداري آستارا افزود: دهياران رابط مردم و دستگاه حاكميت هستند و بايد عملكردي خلاقانه براي شتاب دهي به توسعه روستايي داشته باشند.
وي گفت: اغلب مديران يا با راي مستقيم يا غير مستقيم مردم تعيين مي شوند و در حقيقت نظام پشتوانه مردمي دارد و در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگي و اكنون در دوران توسعه، مردم حضوري فعال داشته اند و مصداق آن مشاركت در انتخابات مختلف از 12فروردين 1358 تاكنون است.
رنجكش افزود: امسال نيز انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا و رياست جمهوري را پيش رو داريم و اميدواريم كانديداهايي كه در هر دو انتخابات حضور خواهند داشت با برنامه هايي كه به مردم ارائه مي دهند، دست مردم را در انتخاب صحيح باز بگذارند.
وي از دهياران خواست كرد براي ايجاد مشاركت حداكثري با رعايت موازين قانوني تلاش ويژه اي داشته باشند تا انتخاباتي سالم و رقابتي داشته باشيم.
فرماندار آستارا يكي از برنامه هاي اصلي فرمانداري را در سال جديد برگزاري دوره هاي آموزشي براي شوراها و دهياران عنوان كرد و افزود: با آموزش مي توانيم مهارت آموزي و چرخه تحول را ايجاد نماييم.
وي همچنين به انعكاس عملكرد فعاليت هاي دهياري ها به مردم تاكيد كرد و گفت: آنچه كه انجام مي شود بايد به اطلاع مردم برسد، فقط در اين صورت است كه مي توانيم هم مردم را از آنچه انجام مي شود آشنا كرد و هم دهياران به عنوان مديران فعال و توانمند شناخته شوند.
وي ادامه داد: دولت تدبير و اميد در اين سال ها اقدامات موثري در زمينه توسعه روستاها انجام داده است كه اين اقدامات به عنوان عملكرد نظام بايد به گوش مردم برسد و دهياران مي بايست اين خدمات را بهتر براي مردم تبيين كنند.
در اين همايش تعدادي از دهياران نظرات خود را پيرامون مشكلات روستاها مطرح كردند و با اهداي هدايايي از چند دهيار فعال قدرداني شد.
شهرستان مرزي بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعيت با 2 بخش مركزي و لوندويل و 62 روستا در غرب استان گيلان و همسايگي جمهوري آذربايجان قرار دارد.
دريافت خبر: عيسي پاشاپور ** انتشار : نصراله ابراهيمي
7124/6070